En ofte anvendt type funktionelt tag er tagterrasser. 
Tagterrasser kan udføres i mange forskellige varianter, men fælles for dem alle er, at de stiller store krav til projekteringen og udførelsen.

Brand

Tiltag for at undgå brand bør altid være i fokus, men tagflader som anvendes til terrasser bør være i fokus, især hvis de anvendes som flugtveje.

Derfor er det ROCKWOOLs anbefaling at tage, som udføres som tagterrasser, udelukkede udføres med ubrændbar isolering. Dette reducerer risikoen for at en brand spreder sig til andre dele af bygningen. ROCKWOOL tagisolering er klassificeret som ubrændbar, A2, s1-d0.

Last, trykstyrke og deformation

På tagterrasser udsættes isoleringen ofte for en større dynamisk belastning end for andre typer af funktionelle tage. ROCKWOOL har udviklet Toprock Terrace System, som er specielt designet til tagterrasser.

ROCKWOOLs anbefalede isoleringsløsning til tage med tagterrasser

I tabellen nedenfor viser vi, hvor meget belastning vores forskellige tagløsninger kan klare, så du kan vælge det rigtige produkt til dit projekt.

Isoleringsløsning Kompressionsstyrke (EN826), CS(10) Punktlast  (EN12430) PL(5) Trykstyrke ved 2% deformation over 25 år
Toprock Terrace System 175kPa 2000N

 82kPa

Nyttig viden

CS(10) beskriver produktets styrke, ved 10% tykkelsesdeformation. Det vil sige at et produkt med en CS(10) = 30 kPa, deformere sig 10% af tykkelsen under en kortvarig last på 30 kPa. Dette tal har i praksis ingen anvendelse, men anvendes til at sammenligne produkter på tværs. Et produkt med en CS(10) = 60 kPa er groft sagt dobbelt så stærkt som et produkt med en værdi på 30 kPa

PL(5) beskriver produktets punktlast, ved 5mm deformering. Det vil sige at et produkt med en PL(5) = 700 N, deformere sig 5mm ved en belastning på 700 N på et areal 50 cm². Dette har i praksis få anvendelser. Anvend i stedet ovenstående anbefalinger for punktlaster.

kPa eller Kilo Pascal anvendes ofte, men det er ikke unormalt at støde på kN/m² eller Kilo Newton pr. kvadratmeter. Omregningen mellem disse er 1:1, det vil sige at 5 kPa = 5 kN/m². For hurtig omregning til kg, kan der ganges en faktor 100 på. Altså 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flere løsninger