En ventileret facade er en facadekonstruktion opbygget af en bærende væg, et lag isolering og et facademateriale, hvor der er et hulrum mellem isoleringen og facadebeklædningen.

Den ventilerede facade fastgøres som en frakke uden på væggene indgår det ikke i det statiske system. Det betyder, at isoleringen er stort set er fri for gennembrydninger og kuldebroer. Det sikrer en velisoleret og energieffektiv bygning og beskytter bygningen mod ugunstige vejrliget.

Vores isolerede facadeløsninger af ubrændbar stenuld giver udover de termiske fordele samtidig en exceptionel fordel, hvad angår brandbeskyttelse af bygningen. Stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale.

Vores ventilerede facadeisoleringsløsninger kan anvendes på såvel tunge som lette bagvægge, samt til alle typer byggeri, både renovering og nybyg, og er blandt andet populære blandt arkitekter og entreprenører grundet den høje kvalitet og fleksibilitet, hvad angår facadebeklædning.

3 unikke systemer til ventilerede facader

Hvorfor vælge en ventileret facade?

Da facaden generelt er det største overfladeareal i en bygning, er det vigtigt at overveje forholdet mellem det indre og det ydre miljø – og en ventileret facade kan betragtes som en regnfrakke, der beskytter bygningen mod ugunstige vejrforhold og samtidig skaber et sundt indeklima.

Det skaber temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen, hvilket giver et godt indeklima og forbedrer energieffektiviteten af bygningen. En ventilerede facade hjælper så at sige med at holde et låg på energiforbruget, ved at sikre en ensartet ydeevne hele året rundt og minimere behovet for køling eller opvarmning i bygning uanset vejret udenfor.

Fordelene ved en ventileret facade er ligeledes et spørgsmål om funktion såvel som form, da et ventileret facadesystem fra ROCKWOOL udover at opfylde kravene til for eksempel energi og brand også giver mulighed for frit at vælge facadebeklædning.

Beregninger og besparelser

ROCKWOOL REDAir systemer sikrer en energieffektiv bygning med lavere køle- og varmeomkostninger, og så har systemerne en dokumenteret kosteffektiv montagetid. Det betyder, at totaløkonomien for en facadeløsning med REDAir er langt bedre end mere komplicerede facadeløsninger.

Til vores REDAir systemer har udviklet et online beregningsværktøj, så du nemt kan finde den rigtige REDAir løsning og beregne den anbefalede systemmængde og skrueafstand, så du har en stykliste du kan bruge til bestilling.

house, calculator, funds, state subsidy, germany

Lunch & Learn - vi tilbyder kort uddannelse på jeres kontor

REDAir Flex gjorde det muligt at sammenkæde bygninger med forskellige designløsninger uden at skulle skifte facadeisolering. Det var en udfordring, men i den sammenhæng giver REDAir Flex arkitekten frihed.

Christian Dahl

Arkitekt hos NORD Arkitekter, om udfordringerne med ”Verdens bedste børneby” på Christianshavn.