Vi tilbyder en bred vifte af stenuldsprodukter til isoleringen af ydervæggen indefra samt til lette skillevægge mellem rum.

Indvendig vægisolering kan bruges i både kommercielle- og boligejendomme til at reducere varmetabet, øge brandsikkerheden og forhindre passage af lyd og uønsket støj udefra eller fra rum til rum.

Strukturel brandbeskyttelse spiller en vigtig rolle i indvendige konstruktioner, da den rette isolering kan inddæmme branden og forsinke branden i at sprede sig fra rum til rum.

Der findes adskillige måder at isolere skillevægge uanset om det er en boligejendom, kontorbygning, hotel eller lignende.

Hvilken type skillevæg skal du isolere?

Hvorfor isolere de indvendige vægge?

Isolering af indervægge er en af de bedste måder at forhindre varmetab og forbedre energieffektiviteten, beskytte mod brand og forbedre det akustiske indeklima.

Strukturel brandbeskyttelse spiller en vigtig rolle i indvendige konstruktioner, da den rette isolering kan inddæmme branden og forsinke branden i at sprede sig fra rum til rum.

Det er specielt vigtigt for lette skillevægge, at isoleringsmaterialet yder størst mulig brandbeskyttelse. Derfor er det vigtigt at vælge et ubrændbart isoleringsmateriale, klassificeret i den bedste brandklasse (A1), som for eksempel ROCKWOOL stenuldsisolering, der modstår temperaturer over 1.000°C.

Der kan også være særlige krav til væggene der skal overholdes, det er for eksempel gældende for lejlighedsskel, hvor der er lovkrav om lydreduktion mellem boliger.

Beregninger og besparelser

Den nødvendige mængde og omkostninger afhænger af størrelsen på ejendommen, tykkelsen af væggene og hvor mange der skal isoleres, og med hvad.

En korrekt isolering af ydervæggen indefra og skillevægge mellem boliger kan have stor betydning for energiregningen, da det kan forhindre varmetab og varmeoverførsel fra den ene bolig til den anden.

Vores gratis online beregningsprogram ROCKWOOL Energy Design Center kan anvendes til energirammeberegninger, varmetabsramme- og U-værdiberegninger samt rentabilitetsberegninger for nybyggeri og større ombygninger.

Programmet kan anvendes af ingeniører, arkitekter, konstruktører og øvrige personer med byggeteknisk indsigt.

Partition walls, internal insulation