Fjernkøling med varmt vand

Denne form for fjernkøling bruger varmt vand til at fremstille koldt vand.

Varmt fjernvarmevand ledes på normal vis ud til brugeren. Hos brugeren benyttes energien i det varme fjernvarmevand til at drive et absorptionskøleanlæg.

Dette anlæg fremstiller på denne måde koldt vand ved hjælp af det varme vand.

Isolering af fordelingsledningerne i bygningen
Kølevandet fordeles videre til kølefladerne i bygningens ventilationsanlæg. Reglerne for disse fordelingsledninger er omfattet af DS 452. Det betyder, at isoleringen skal dimensioneres efter denne standard, og der skal isoleres mod energitab (varmeoptagelse) og mod skadelig kondens.

Fjernkøling med koldt vand

Denne form for fjernkøling er i princippet som fjernvarme, bortset fra at fremløbstemperaturen til brugeren er lav – typisk 4-8° C – og returløbstemperaturen er højere, typisk 12-15° C. Det kolde vand produceres og leveres af et ”fjernkøleværk”, som sender det kolde vand ud til brugerne via et rørnet.

Isolering af forsyningsledningerne
For at undgå at det kolde vand opvarmes på sin vej ud til brugeren, skal fremløbsrøret isoleres effektivt. Kondens på røret undgås ved at afslutte med en dampspærre. Fremløbsrøret isoleres med min. 30-40 mm ROCKWOOL Rørskål eller Lamelmåtte og afsluttes med en dampspærre. Isolering af returløbet kan ofte udelades.

Isolering af fordelingsledningerne i bygningen
Efter at kølevandet er nået frem, skal det naturligvis fordeles videre til kølefladerne i bygningens ventilationsanlæg. Reglerne for disse fordelingsledninger er omfattet af DS 452. Det betyder, at isoleringen skal dimensioneres efter denne standard, og at der skal isoleres mod energitab (varmeoptagelse) og mod skadelig kondens.