RockLap H&V Pipe Section

Bygningens tekniske installationer består både af varme og kolde rørinstallationer.  Varme rørinstallationer bruges typiske til rumopvarmning og til brugsvand, og kolde rørinstallationer bruges til komfortkøl, industrikøl og til brugsvand.

For at optimere energieffektiviteten, forhindre varmetab og kondens er en effektiv rørisolering påkrævet.  Når rørledninger er isoleret korrekt, vil varmetabet være begrænset, bygningen vil være sikret mod kondensskader og den ønskede medietemperatur opretholdes.

Rør kræver forskellige ydeevne for at holde vandet varmt eller koldt:

  • Varmt vand - isolering forhindrer varmetab og sparer energi, når vand bevæger sig mellem en kedel eller et varmesystem til centralvarmeenheder.
  • Koldt vand - isolering holder temperaturen lav og kan beskytte mod kondens, som kan forårsage korrosion eller beskadigelse af den omgivende struktur
  • Brugsvand – isolering opretholder den rette temperatur og reducerer risikoen for dannelse af legionellabakterier i det stationære vand

Hvilken type rør skal du isolere?

Hvorfor isolere rørene?

Da varmt eller koldt vand har ret lang vej at rejse gennem en bygning, er det afgørende, at det opretholder den nødvendige temperatur så meget som muligt. Under denne proces passerer den mange rum, hvor yderligere opvarmning eller køling ikke er tilgængelig, hvilket betyder, at dårligt isolerede eller uisolerede rør kan varme op eller køle ned - med alle de negative konsekvenser, der kan opstå.

Rørisolering forbedrer driftseffektiviteten for varme- og køleenheder ved at holde en konsekvent temperaturen og reducere energiforbruget i bygningen. Det mindsker både driftsomkostningerne og CO2-aftrykket for bygningen.

Ved at isolere røret med ubrændbar isolering er det ligeledes muligt at øge brandsikkerheden i bygningen, da metalrør ellers kan fungere som varmeledere, der kan før til spredning af brand.

Samtidig er det muligt at isolere støjoverførslen fra rørinstallationerne, hvilket bidrager væsentligt til et bedre akustiks indeklima for brugerne af bygningen.

Beregning af isoleringstykkelse

 Den optimale isoleringstykkelse bestemmes på baggrund af:

  • Kravene til kondensstyring, varmetab mv.
  • Rørets eller kanalens driftstemperatur
  • Dimensioner på selve den enhed, der skal isoleres
  • Miljøforhold (såsom fugtighed % og temperatur °C)

Anvend beregningsprogrammet ROCKTEC til at beregne U-værdier og isoleringstykkelse ved teknisk isolering, og få forslag til det ideelle ROCKWOOL-produkt til løsningen.

house, calculator, funds, state subsidy, germany
Error rendering content