Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
Beton huldæk kan opgraderes til Bygningsdel Klasse R120 med 30 mm Conlit 150, opklæbet med Conlit Betonklæber. Løsningen er en brandteknisk bedømmelse udført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut med eftervisning, at krav til bæreevne opretholdes i op til 120 minutter

Materiale/sortiment
Conlit 150 P (uden væv) eller Conlit 150 (med hvid vlies) i 30 mm

Conlit Betonklæber
Arbejdstemperatur + 5 °C - + 30 °C
Anvendelsestid ca. 5 timer ved 20 °C
Klassificering DS/EN 12004, C2 FTE
Lagring maksimum 12 måneder i uåbnet emballage

Vejledende forbrug af Conlit Betonklæber
Tørpulver
Ca. 2,0 kg/m²

Oprørt klæber
Densitet ca. 1,35 kg/liter
Conlit Betonklæber blandes med 0,4 - 0,5 liter rent vand/kg pulver, svarende til 8 - 10 liter/20 kg pose

Tekniske specifikationer
Fladevægt ca. 6,5 kg/m² inkl. klæber
Fugtabsorption 0,004 vægt% ved 90% RF
Isoleringsevne lambda 0,039 W/mK
Specifik varme 0,8 kJ/kg·K
Z-værdi 0,14 kg/m·s·GPa

Certificering/Klassificering
Conlit 150 er ubrændbar i henhold til ISO 1182
Reaktion på brand CE godkendt, Klasse A1

Dokumentation
Dokumentation og certifikater

Montagevejledning til klæbet system

Krav til montering

  • Tilpas omhyggeligt Conlit pladerne. Tilskær efter retholt eller et lige bræt med kniv, sav eller rundsav
  • Den overflade som Conlit pladen skal klæbes på, skal være fri for støv og snavs og evt. rester af formolie (slipmiddel) skal være nedbrudt / forsæbet
  • Til oprøring af Conlit Betonklæber benyttes røremaskine, tvangsblander eller tilsvarende
  • Efter oprøringen skal den klumpfrie masse henstå i ca. 5 minutter, og omrøres derefter kort inden brug
  • Til påføring af Conlit Betonklæber benyttes tandspartel, som på den ene side er glat og på den anden side har tænder, evt. 8 x 8 mm
  • Hvis der er højdeforskel mellem to betonelementer, skæres Conlit pladen igennem i den pågældende linje således, at fuld klæbekontakt sikres over hele pladearealet.
  • Hvis Betonklæberen har vanskeligt ved at få god kontakt med Conlit pladen kan det skyldes, at Betonklæberen er oprørt for tørt. Tilsæt derfor en smule vand og omrør grundigt igen
  • Rutinekontrol af klæbningens kvalitet bør ske med jævne mellemrum, efterhånden som arbejdet skrider frem. Den nedtagne Conlit plade kan opsættes igen efter fornyet opkæmning af den klæbede overflade, evt. med påføring af lidt ekstra Conlit Betonklæber
Conlit Brandsikringssystem er baseret på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at udnytte de gode ROCKWOOL stenuldsisoleringsegenskaber, med bl.a. højt fibersmeltepunkt.
Læs mere

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?