Efterisolering af bestående installationer

Læs mere om efterisolering af bestående installationer

Ældre bygninger har oftest kun 15-20 mm isolering på centralvarme- og varmtvandsrør i f.eks kælderrum eller krybekælder. At efterisolere disse rør er en særdeles god investering.

Isolerer man uden på den eksisterende isolering med ekstra 20 mm, opnår man følgende besparelser: 

Beregningseksempler, uopvarmede rum:

21 mm rør (fra 20 mm til 40 mm): Sparer 4,0 l olie/år pr. lbm.

28 mm rør (fra 20 mm til 40 mm): Sparer 5,3 l olie/år pr. lbm.

34 mm rør (fra 20 mm til 40 mm): Sparer 6,0 l olie/år pr. lbm.

Med den aktuelle oliepris (ultimo 2015) sparer man:

På 21 mm rør: 48 kr. /lm. i året.

På 28 mm rør: 63 kr. /lm. i året.

På 34 mm rør: 72 kr. /lm. i året.

Der kan meget vel være tale om endnu større besparelser, da der er usikkerhed om kvaliteten af den eksisterende isolering.

Ved heltidsdrift med konstant temperatur.

Reducér samtidig CO2 udledningen

  • Hver liter sparet fyringsolie mindsker udledningen med ca. 3,1 kg CO2.