På grund af sit store areal udgør det skrå tag undertiden op til 50 procent af klimaskærmen. En klimaskærm inkluderer alle de komponenter, der udgør bygningens skal og adskiller det indre fra det ydre.

Hvis taget ikke er ordentligt isoleret, kan der opstå betydelige varmetab. En korrekt udført skråtagsisolering kan forbedre varmeisoleringen betydeligt. Dette sænker energiforbruget og varmeomkostningerne og øger samtidig komforten.

Det skrå tag kan stenuldsisoleres på mange måder, alt efter lokale bygningstraditioner, krav og regler i kombination med loftets udformning og anvendelse.

Tagkonstruktioner kan udføres som gitterspær-, hanebåndsspær-, bjælkespær- og åsekonstruktioner. Til boliger anvendes normalt træ som spær eller åse. I de nedenstående kategorier er det udelukkende taget udgangspunkt i tagkonstruktioner af træ, hvor isoleringsmaterialet er placeret mellem de bærende tagkonstruktioner. Nogle typer af tagkonstruktioner kan også isoleres udvendigt.

Uanset hvilken løsning du vælger tilbyder vores isoleringsmaterialer en lang række fordele. Udover varmeisolering og øget energieffektivitet drager du også fordel af de lydisolerende egenskaber og den fremragende brandsikring.

Hvilken type skråt tag skal du isolere?

Hvorfor isolere taget?

Når det kommer til at reducere omkostninger og forbedre levevilkårene er isolering af skråtage blandt de mest populære byggeløsninger i dag. Effektiv stenuldsisolering kan hjælpe med at mindske omkostninger og forbedre indeklima og energieffektivitet.

Når taget ikke er tilpas velisoleret går en væsentlig mængde af al varmen tabt gennem taget. Det kan være dyrt for både bygningsejere og lejere. Særligt i kolde klimaer er det vigtigt at varmen ikke siver ud gennem taget, for at sikre et komfortabelt indeklima uden udsving. Med et velisoleret tag holdes varmen, der hvor den skal være.

Men bygningsejere og lejere drager ikke kun fordel af et velisoleret skrå tag i den kolde årstid. Også om sommeren giver ROCKWOOL isolering beskyttelse ved at holde varmen ude, så du er sikret et behageligt og køligt indeklima, og undgår overophedning.

Især hvis du ønsker at udnytte kvadratmeterne under det skrå tag til et ekstra boligareal er en god isolering afgørende. Hvis arealet kun bruges til opbevaring og er ubeboeligt, er loftsisolering et godt alternativ.

Da støjforurening fortsat er et stort problem i byer, kan velisolerede tage også bidrage til at skabe et roligt og behageligt miljø, da stenulden beskytter mod udefrakommende støj.

Beregninger og besparelser

Isolering er en overkommelig og energieffektiv løsning. En effektiv tagisolering kan forhindre varmen i at trænge ind i eller slippe ud af dit tagrum, hvilket hjælper med at reducere energiregningen betydeligt.

Anvend eventuelt vores gratis online beregningsprogram ROCKWOOL Energy Design Center til energirammeberegninger, varmetabsramme- og U-værdiberegninger samt rentabilitetsberegninger for nybyggeri og større ombygninger.

Programmet kan anvendes af ingeniører, arkitekter, konstruktører og øvrige personer med byggeteknisk indsigt.

Energy Design Center

Er taget brandsikret?

Brand i en tagkonstruktion kan have store menneskelige og økonomiske omkostninger, særligt ved brand i etagebyggeri i tæt og lav bebyggelse, hvor den hurtigt kan sprede sig.

Hvis først branden spreder sig til tagrummet, kan tagbranden hurtigt sprede sig på tværs af bygningen. Det skyldes, at tagrummet i mange ældre etageboliger består af store sammenhængende tagrum. Det er derfor vigtigt at tagrum har brandmæssige og korrekt udførte adskillelser for at forhindre spredning.

Hvis du er tvivl om brandsikkerheden i din ejendom, har Social- & Boligstyrelsen lavet en tjekliste i samarbejde med DBI, der gør det nemt at undersøge tagrummet for at se, om der er forhold, man skal være opmærksomme på.

Brand - tag

Arbejdsvejledninger

Montering af ROCKWOOL skråtagsisolering kan udføres af lokale entreprenører eller håndværkere og - i nogle tilfælde - af husejere selv. Tag altid de nødvendige forholdsregler, og følg de angivne råd og instruktioner.

Tips, hvis du forbereder dig på at isolere et skråtag:

  • Sørg for, at du har nøjagtige målinger af det område, du skal isolere
  • Undersøg alle eksisterende bjælker og elektriske kabler for at sikre at korrekt tilstand
  • Sørg for at den udvendige del af konstruktionen er vandtæthed og åndbarhed - om nødvendigt monteres en passende membran på ydersiden af taglinjen.
  • Sørg for korrekt ventilation af konstruktionen, hvis nødvendigt

Detaljer om, hvordan vores produkter til skrå tage skal monteres, kan findes under arbejdsvejledninger.

Produkter