Hvis du skal igang med at eftersiolere, så er det en rigtig god ide, at hente vores guide til efterisolering.

ROCKWOOL GUIDE er tænkt som et opslagsværktøj til let, hurtigt og præcist at finde U-værdier og beregnede besparelser i forbindelse med energirenovering. Guiden rummer for hver efterisoleringsløsning en kort vejledning og opmærksomhedspunkter, som guider dig frem til en god, sikker og rentabel løsning. Du finder guiden her

Dampspærre
En dampspærre skal hindre varm, fugtig rumluft i at trænge ind i konstruktionen ved diffusion eller luftstrømning. En dampspærre skal være helt tæt, derfor skal du være opmærksom på, at der er et overlæg, og at overlægget tapes sammen. Ved overgang mellem dampspærre og andre dele af konstruktionen skal der også tapes. Som grundregel må dampspærren max placeres 1/3 inde i isoleringen, målt fra den varme side.

Tilskæring
ROCKWOOL stenuld tilskæres nemt med en kniv, som du kan købe hos din forhandler. Brug eventuelt et bræt til at skære efter. Husk at skære med et overmål på 5-10 mm i produkter, der ikke flexer, så spænder isoleringen ud mod spær og stolper. Ved brug af ROCKWOOL Flexibatts er behovet for tildannelse minimalt. Flexibatts har nemlig to flexzoner, der gør at isoleringen er fleksibel i både længde- og bredderetning. Flexzonerne er afmærket på produktets kantflader.

Gammel isolering
Skal du efterisolere på loftet, så husk at efterse den nuværende loftisolering nøje. Fylder den ikke helt ud ved f.eks. spærfødder, må du udbedre dette med ROCKWOOL Granulate Multi, inden du udlægger næste lag. Alternativt kan du fjerne den gamle isolering og starte på ny.

Kuldebro
Træstolpen i en isoleret væg er en kuldebro, idet den isolerer ca. 3 gange dårligere end den stenuld, der findes ved siden af i samme tykkelse. Kuldebroer kan også være manglende isolering eller huller i isoleringslaget, hvor isoleringen ikke er stødt sammen eller slutter helt tæt til begrænsningsfladerne.

Ventilation
Ventilation skal være kontrolleret (f.eks. friskluftventiler). Ukontrolleret ventilation via utætheder ved f.eks. vinduer og døre skal undgås. Følg arbejdsvejledninger, der tydeligt angiver, hvor der skal være ventilation. Hvis der lukkes for ventilationen, øges risikoen for skadelig kondens og dermed råd og svamp i træværk.

Indeklima
Du kan ikke efterisolere for meget, men vær opmærksom på, at en god tætning af dit hus stiller krav til din udluftning. Det anbefales at foretage en kortvarig udluftning på ca. 5 minutter, 3 gange dagligt - også om vinteren.