Høje energipriser, større klimabevidsthed og ny EU lovgivning

Høje energipriser og større klimabevidsthed har ført til øget interesse for solenergianlæg. Der bygges både store solenergianlæg, der opstilles på landjorden, men også vores eksisterende og kommende bygningsmasse tages i brug.

Et nyt EU bygningsdirektiv der træder i kraft fra 31. december 2026 skærper energikravene og det vil medføre, at opsætningen af solenergianlæg på tagene af vores bygningsmasse vil stige betydeligt i Danmark fremover.

Dermed skal tagene i højere grad udnyttes som funktionelle og det stiller nogle tekniske og sikkerhedsmæssige krav til konstruktionen.

Med ROCKWOOL får du en brandsikker, holdbar og genanvendelig isoleringsløsning og her er nogle gode råd til at blive klar.

Pas på den forøgede last og gangtrafik

Et solenergianlæg medfører ekstra belastning på tagisoleringen og tætningslaget. Dette skyldes flere ting: vægten fra selve solenergianlægget, den øgede sne- og vindbelastninger samt større slid og vægtlast fra gangtrafik ved montering og vedligeholdelse. Dette betyder, at isoleringen skal kunne tåle højere belastning sammenlignet med traditionel tagisolering. Hvilken trykstyrke (kPa) der kræves, afhænger af, hvordan fødderne på solenergianlægne er udformet og monteret. Jo mindre fødder, jo højere kPa på underlaget. Læs mere om trykstyrke her.

”Med Duras høje trykstyrke kan vi undgå de fordyrende specialløsninger på solcelleanlæggets montagesystem, som er nødvendige i dag. Samtidig er Dura mere modstandsdygtigt overfor belastninger på taget under installationen og kan dertil, uden problemer, klare snelasten på panelerne, som ofte glemmes i projekteringsfasen. Derfor er Dura den ideelle løsning til flade tage med solcelleanlæg, da dimensioneringen bliver mere simpel og gør det nemmere at lave en holdbar løsning, der er sikker i solcelleanlæggets 25-30 årige levetid.”

- Karsten Hillmann, adm. dir. fra Solar Polaris

Hvad siger forsikringsselskaberne?

I dag findes der ingen konkrete forskrifter vedrørende krav til isolering og isoleringsegenskaberne, når det gælder tage med solenergianlæg. Dog anbefaler mange forsikringsselskaber, at solenergianlæg skal installeres på ubrændbar isolering. Efter flere brande på tage med solcelleanlæg er dette meget aktuelt, og det er sandsynligt, at forsikringsselskaberne i fremtiden vil kunne kræve, at isoleringen skal være ubrændbar. ROCKWOOL tagisolering er lavet af stenuld og er klassificeret som ubrændbar, A2,s1-d0.

Senest 31. december
0

Krav til nye offentlige og kommercielle bygninger over 250 m²

Fra 31. december til 31. december
0

Afhængigt af størrelse, indfases krav til eksisterende offentlige bygninger, og til kommercielle bygninger ved større renoveringer

Fra 31. december
0

Krav til alle nye beboelsesejendomme

ROCKWOOL stenuldsisolering er genanvendeligt igen og igen

Download brochure

documents

 

 

0 selected files

icon
Dura tagisolering til solenergianlæg
Dura tagisolering til solenergianlæg

Brandsikker og holdbar stenuldsisolering for funktionelle tage med solenergianlæg

pdf

Nyhed! Dura sortiment

Har du brug for hjælp til dit tagprojekt?

Uanset konstruktionen på det tag, der skal isoleres, har vi en løsning. Udfyld vores formular, så hjælper vi dig med at finde den rette løsning til netop dit projekt: