Spændvidder på trapezplader

Hvis underlaget består af trapezplader, skal der tages hensyn til forholdet mellem første isoleringslag og den frie spændvidde mellem profilets toppe. Tabellen herunder viser den maksimale spændvidde som er acceptabel, ved udlægning af første lag.

trapetsplåt 1        trapetsplåt 2

Det forudsættets at profiltoppen er mindst 35 mm bred og at isoleringen altid udlægges tværs på profilretningen.

Alla mål er i mm.

Hardrock Energy Frit udlagt Fuldt understøttet
50 90 170
80 170 210
100 190 235
120 210 240
150 250 280
180 300 300
Underlag Energy Frit udlagt Fuldt understøttet
50 80 140
60 80 170
80 80 235
Stålunderlag Energy Frit udlagt Fuldt understøttet
50 80 170
60 80 210
80 120 260
Lydunderlag Frit udlagt Fuldt understøttet
50 140 235
TF-plade Frit udlagt Fuldt understøttet
20 110 140
25 110 150
30 110 170
40 135 210
50 170 235
Hardkile Frit udlagt Fuldt understøttet
20-80* 80 170
Kondensplade Frit udlagt Fuldt understøttet
45 135 210

* Hardkile 5/20 har ikke samme styrke grundet den tynde tykkelse og det skal derfor undgås at belaste den inden resten af taget er udlagt. 

Toprock Systemer på trapezplader

Vores test viser at Toprock System fint kan udlægges direkte på trapezplade på samme måde som Stålunderlag Energy eller Lydunderlag.

Det forudsættet at profiltoppen [A] mindst er 80mm bred og at afstanden mellem profiltoppene ikke overstige data i tabellen herunder.

trapetsplåt 3

Toprock System Maksimal afstand mellem profiltoppe [B]
230 165
250 211
280 211
310 211
360 211
430 211
Toprock CTF System Maksimal afstand mellem profiltoppe [B]
CTF 1 165
CTF 2 211
CTF 3 211
CTF 4 211
CTF 5 211
CTF 6 211
250 211

Toprock Terrace på trapezplader

På grund af de høje punktbelastningen fra tagterrasser, kan Toprock Terrace System ikke direkte udlægges på trapezplader. 

For at sikre at isoleringen ikke deformere, anbefales det derfor at udlægge 2 x 30mm Toprock Terrace Tagplade som de første lag.