Passiv brandsikring er et område, hvor ROCKWOOL har været førende i mange år. Vores produkter til passiv brandbeskyttelse fremstilles af ubrændbar ROCKWOOL stenuld, der modstår temperaturer over 1000 °C.

Stenuldens unikke brandmodstand sikrer en effektiv brandbeskyttelse, der forsinker branden og forhindrer ild og røg i at sprede sig, og holder flugtveje funktionelle i en tilstrækkelig lang periode.

Isoleringen beskytter bygningens bærende konstruktion og begrænser skader på bygningen. Ved at beskytte den bærende del af bygningen mod ødelæggelser ved brand, er det muligt at give både bygningens brugere og brandvæsenet dyrebar tid, hvis uheldet er ude.

Vi tilbyder et bredt sortiment af produkter til passiv brandbeskyttelse alt efter behov, der alle er klassificeret i de højeste brandklasser og har de relevante godkendelser.

Hvad skal du brandsikre?