Passiv brandsikring er et område, hvor ROCKWOOL har været førende i mange år. Vores produkter til passiv brandbeskyttelse fremstilles af ubrændbar ROCKWOOL stenuld, der modstår temperaturer over 1000 °C.

Stenuldens unikke brandmodstand sikrer en effektiv brandbeskyttelse, der forsinker branden og forhindrer ild og røg i at sprede sig, og holder flugtveje funktionelle i en tilstrækkelig lang periode.

Isoleringen beskytter bygningens bærende konstruktion og begrænser skader på bygningen. Ved at beskytte den bærende del af bygningen mod ødelæggelser ved brand, er det muligt at give både bygningens brugere og brandvæsenet dyrebar tid, hvis uheldet er ude.

Vi tilbyder et bredt sortiment af produkter til passiv brandbeskyttelse alt efter behov, der alle er klassificeret i de højeste brandklasser og har de relevante godkendelser.

Hvad skal du brandsikre?

Hvorfor er brandsikring så vigtigt?

Strukturel brandbeskyttelse er et væsentligt aspekt ved planlægning af bygninger. I dag bygges bygninger højere og tættere på hinanden, og nogle gange konstrueres byggeriet i et hurtigt tempo, som kan føre til fejl i installation og som følge heraf øge risikoen for brand.

Der er store omkostninger forbundet med brande, både for den enkelte og for samfundet. En god brandsikring af bygningen kan være med til at begrænse brandens omfang og skader, og vigtigst af alt redde liv.

En brand har en ligeledes en direkte og indirekte negativ påvirkning af miljøet. Direkte i form af røg samt partikler fra branden og slukningsvand og indirekte ved ressourceforbruget til genopførelse.

Hvad enten der skal bygges nyt eller renoveres, er det derfor vigtigt at anvende ubrændbare materialer, der ikke producerer farlig giftig røg og som effektivt beskytter bygningen ved at inddæmme branden og forhindre spredning.