การป้องกันระบบผนังกระจกภายนอกอาคารด้วย Rocksafe Plus

ผลิตภัณฑ์ Rocksafe Plus ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการป้องกันอัคคีภัยในการติดตั้งผนังกระจกภายนอกอาคาร สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานคือการปิดผนึกช่องเปิด ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ช่องว่างระหว่างผนังกระจก และ พื้น และนี่คือสิ่งที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ และสามารถรักษาห้องต่างๆในแต่ละชั้น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาคาร

 

application, BIM, wall, fire protection

สินค้า

โหลดเพิ่มเติม