การสร้างให้บ้านสะดวกสบายน่าอยู่ขึ้น

3 มกราคม 544

การเพิ่มสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

การประหยัดพลังงานได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

บ้านพักอาศัยจำนวนไม่น้อยที่สูญเสียพลังงานเนื่องจากการเลือกใช้ฉนวนที่ไม่ได้มาตรฐาน หมายความว่า การเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการเพิ่มความร้อนในฤดูหนาว และ เพิ่มความเย็นในช่วงฤดูร้อน ด้วยเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เจ้าของบ้านสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานในการทำความร้อน หรือ เพิ่มความเย็น ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่าย และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของตัวบ้าน จึงส่งผลให้บ้านพักอาศัยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เริ่มต้นจาก

เนื่องจากความร้อนที่สูงเพิ่มขึ้น บริเวณที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มการใช้ฉนวนกันความร้อนก็คือบริเวณหลังคา ซึ่งเป็นบริเวณที่ง่ายที่สุดในการติดตั้ง สามารถนำไปติดตั้งในป้องใต้หลังคา และความหนาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน อยู่ระหว่าง 300 – 500 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ของแต่ละที่ หรือ ขึ้นอยู่กับตัวบ้าน เช่นถ้าอาคารนั้นมีห้องใต้ดิน หรือ มีใต้ถุนบ้าน เพราะตัวโครงสร้างของบ้านสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยเช่นกัน

การขาดความอบอุ่นภายในบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน โดยร้อยละ 28 ของกลุ่มคนวัยหนุ่มสาว อาจเกิดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ถ้าเทียบกับร้อยละ 4 ของกลุ่มคนวัยเดียวกันที่อาศัยอยู่ภายในบ้านพักที่มีอากาศอบอุ่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ โดยการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนร็อควูล
แหล่งที่มา: The Dynamics of Bad Housing: ผลกระทบของที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก

ถัดมา คือการตรวจดูผนังของบ้าน ผนังบ้านบางหลังสร้างด้วยกำแพงอิฐ ซึ่งอาจได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันความชื้น จะมีฉนวนกันความร้อนติดตั้งซ่อนไว้ภายในบ้าน แต่บางกรณีก็ไม่มีการติดตั้งฉนวนไว้ภายในพนัง ซึ่งถือเป็นโอกาศที่ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: ฉนวนกันความร้อนจะถูกติดตั้งภายในโครงของผนังกำแพงบ้าน หรือ ถ้าหากผนัง กำแพง อาคารบางหลังมีความแข็งแรง ก็สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในบ้าน และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการปรับปรุงซ่อมแซม

หลังจากนั้น การเติมเต็มช่องว่าง หมายถึงการปิดผนึกอย่างดีบริเวณหน้าต่าง ประตู หรือ บริเวณรอบสายไฟ ช่องเต้ารับเต้าเสียบไฟ เพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ เพราะเพียงแค่ช่องว่างเล็กๆ ก็สามารถส่งผลต่ออุณหภูมิ และความชื้น ภายในบ้านได้

สุดท้ายสิ่งสำคัญในการป้องกันการควบแน่นที่เกิดจากตัวนำความเย็น สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพื้นผิวสัมผัสเย็นกว่าฉนวนภายใน นอกจากนั้นการถ่ายเทอากาศที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การใช้หน้าต่าง หรือการถ่ายเทความร้อนความเย็น ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสะดวกสบาย

การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่รับความสะดวกสบาย ซึ่งเกิดจากติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสม ถือเป็นสิ่งที่ดีในการนำมาปรับปรุงบ้านพักอาศัยของคุณเพื่อได้รับประโยชน์ข้อดีต่างๆ และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

เป็นที่รู้โดยทั่วไปว่า เสียงรบกวนนั้นอาจทำให้เกิดความรำคาญ และส่งผลถึงการนอนหลับ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพชีวิต
แห่งที่มา: แถลงการณืเกี่ยวกับเสียงของประเทศอังกฤษ Noise Policy Statement for England (NPSE)

การเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

การปรับปรุงพัฒนาบ้านและประหยุดพลังงาน