Vi lanserar nu våra nya produktspecifika miljövarudeklarationer – EPD:er – som dokumenterar vårt nya, betydligt lägre klimatavtryck.

Detta är en genomsnittlig halvering av våra produkters klimatavtryck utan att kvaliteten på våra isoleringsprodukter har förändras. Den stora minskningen beror på att vi de senaste åren gjort ett avgörande skifte från fossila till förnybara energikällor i vår produktion i Danmark och Norge. En förändring som tillsammans med pågående energieffektiviseringsåtgärder har minskat CO2-utsläppen från de nordiska fabrikerna med 70 %.

Det gör att du nu kan få samma kvalitetsprodukter fast med ett betydligt lägre klimatavtryck. Du behöver därför inte kompromissa gällande brand, fukt, eller hållbarhet för att säkerställa ett lågt CO2-avtryck.

Brandmotstånd
0

Stenull är klassificerad som ett obrännbart material som motstår temperaturer över 1.000 grader.

Hållbarhet
0

Stenullens prestanda förblir stabil över tid. Även efter 55 år är prestandan exakt densamma.

Klimatavtryck
0

En genomsnittlig halvering av våra produkters klimatavtryck efter vår övergång till förnybara energikällor.

Klimatavtrycket i siffror

Här kan du se klimatavtrycket för ROCKWOOL Flexibatts 37 före och efter vår gröna omställning 2021. Måttet är angivet i kilo CO2-ekvivalenter per m2, som täcker ett brett spectrum av gaser (inkl CO2).

Det övergripande klimatavtrycket är en sammanfattning av produktens utsläpp från vagga till grav (fas A1-C4). I pdf:en kan du se en kortfattad presentation som visar klimatavtrycket över tid som fördelar sig över de olika faserna av produktens livscykel. 

 

EPD/GWP A!-C4 avtryck Flexibatts 37 Sweden
Produktspecifika EPD:er används till att dokumentera ett mer exakt av CO₂-utsläppsvärde för produkterna. I de flesta fall har de produktspecifika EPD:erna ett lägre CO₂-utsläppsvärde än den generiska data som används i LCA-bygg.

Sofie Melchior Karlson Thanning

Civilingeniør og LCA-specialist hos NIRAS.

01

Brandsäkerhet

Motstår temperaturer över 1000°C

Stenull är ett obrännbart isoleringsmaterial som kan bidra och begränsa en brand längre tid än de fleste andra isoleringsmaterial

02

Termiska egenskaper

Sparar energi med optimal inomhustemperatur

Stenullens termiska egenskaper kommer från små luftfickor mellan stennullsfibrerna. Det gör att isoleringen kan hålla varm luft ute i varma klimat och behålla den varma luften i kalla klimat.

03

Ljudisolerende

Dämpar oönskat ljud

Stenull har en öppen och porös struktur vilket gör att isoleringen kan absorbera ljud och på så sätt dämpa oönskat ljud.

04

Hållbarhet

Ett robust material som håller över tid.

Stenull har en dokumenterad lång livslängd. Efter 65 år är prestandan exakt densamma som dagen då isoleringen installerades.

05

Vattenavvisande

Stenull är ett fukt- och vattenavvisande material

Stenullen absorberar inte vatten och därför behåller den sin form över tid eller mister inte sina termiska egenskaper.

06

Återvinningsbar

Kan återvinnnas igen och igen med bibehållen kvalité

Gammel stenuldsisolering kan blive til ny stenuldsisolering igen og igen, helt uden tab af kvalitet og ydeevne. På den måde lever vores isolering videre for evigt.

EPD Miljödeklaration

documents

 

 

0 selected files

icon
EPD - Byggisolering
EPD - Byggisolering

ROCKWOOL® stone wool thermal insulation, General Building Insulation for the Swedish market (EN 15804 + A2)

pdf
icon
EPD - Byggrulle med vindskydd, 50 mm
EPD - Byggrulle med vindskydd, 50 mm

EPD 58760 ROCKWOOL® Byggrulle med vindskydd (50 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Byggrulle med vindskydd, 100 mm
EPD - Byggrulle med vindskydd, 100 mm

EPD 58784 ROCKWOOL® Byggrulle med vindskydd (100 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Conlit 150 P
EPD - Conlit 150 P

EPD 61007 Conlit 150 P for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Conlit 300
EPD - Conlit 300

EPD 61008 Conlit 300 for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Duo Energy
EPD - Duo Energy

EPD 58059 ROCKWOOL® Duo Energy for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Dura 1:40
EPD - Dura 1:40

192756 Dura 1-40 for the Nordic market (R=1)

pdf
icon
EPD - Dura Underlay
EPD - Dura Underlay

192592 Dura Underlay for the Nordic market (R=1)

pdf
icon
EPD - Elementbatts
EPD - Elementbatts

EPD 58559 ROCKWOOL® Elementbatts for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Fallunderlag
EPD - Fallunderlag

EPD 58651 ROCKWOOL® Fallunderlag for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Flat roof insulation for the Nordic market
EPD - Flat roof insulation for the Nordic market

NEPD 4120 3334 ROCKWOOL Flat roof insulation for the Nordic market

pdf
icon
EPD - Flexibatts 33
EPD - Flexibatts 33

Flexibatts 33 for the Swedish market R1

pdf
icon
EPD - Flexibatts 70, 220 mm
EPD - Flexibatts 70, 220 mm

EPD 56257 ROCKWOOL® Flexibatts, (70 - 220 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Flexibatts 35, 45 - 145 mm
EPD - Flexibatts 35, 45 - 145 mm

EPD 56258 ROCKWOOL® Flexibatts 35, (45 - 145 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Flexibatts 35, 170 - 220 mm
EPD - Flexibatts 35, 170 - 220 mm

EPD 56259 ROCKWOOL® Flexibatts 35, (170 - 220 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Granulate
EPD - Granulate

ROCKWOOL® Granulate thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3410-2023-EN)

pdf
icon
EPD - Hardrock Elementbatts, 80 mm
EPD - Hardrock Elementbatts, 80 mm

EPD 58398 ROCKWOOL® Hardrock Elementbatts (80 mm) for the Swedish market (R=2.29)

pdf
icon
EPD - Hardrock Elementbatts, 100 mm
EPD - Hardrock Elementbatts, 100 mm

EPD 58547 ROCKWOOL® Hardrock Elementbatts (100 mm) for the Swedish market (R=2.86)

pdf
icon
EPD - Hardrock Elementbatts, 120 mm
EPD - Hardrock Elementbatts, 120 mm

EPD 58549 ROCKWOOL® Hardrock Elementbatts (120 mm) for the Swedish market (R=3.43).pdf

pdf
icon
EPD - Hardrock Elementbatts 150 mm
EPD - Hardrock Elementbatts 150 mm

EPD 58552 ROCKWOOL® Hardrock Elementbatts (150 mm) for the Swedish market (R=4.29)

pdf
icon
EPD - Hardrock Elementbatts, 200 mm
EPD - Hardrock Elementbatts, 200 mm

EPD 58558 ROCKWOOL® Hardrock Elementbatts (200 mm) for the Swedish market (R=5.71)

pdf
icon
EPD - Hardrock Takfall 1 til 40, 5-50 mm
EPD - Hardrock Takfall 1 til 40, 5-50 mm

EPD 58070 ROCKWOOL® Hardrock Takfall 1 til 40 (5-50 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Hardrock Takfall 1 til 40, 50 - 65 mm
EPD - Hardrock Takfall 1 til 40, 50 - 65 mm

EPD 58565 ROCKWOOL® Hardrock Takfall 1 til 40 (50 - 65 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Hardrock Takfall 1 til 60
EPD - Hardrock Takfall 1 til 60

EPD 58649 ROCKWOOL® Hardrock Takfall 1 til 60 for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Hardrock Takfall 1 til 40, 65-80 mm
EPD - Hardrock Takfall 1 til 40, 65-80 mm

EPD 58646 ROCKWOOL® Hardrock Takfall 1 til 40 (65-80 mm) for the Swedish market (R=1.pdf

pdf
icon
EPD - HVAC insulation for the Nordic market
EPD - HVAC insulation for the Nordic market

NEPD 4117 3336 ROCKWOOL HVAC insulation for the Nordic market

pdf
icon
EPD - Markskiva
EPD - Markskiva

EPD 56256 ROCKWOOL® Markskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Nivell-Subfloorskiva
EPD - Nivell-Subfloorskiva

EPD 56260 ROCKWOOL® Nivell-Subfloorskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Roxremsa Rulle
EPD - Roxremsa Rulle

EPD 61009 Roxremsa Rulle for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Passive fire insulation for the Nordic market
EPD - Passive fire insulation for the Nordic market

NEPD 4119 3333 ROCKWOOL Passive fire insulation for the Nordic market

pdf
icon
EPD - REDAir Batts
EPD - REDAir Batts

ROCKWOOL® REDAir Batts thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3412-2025-EN)

pdf
icon
EPD - Regelskiva med vindskydd
EPD - Regelskiva med vindskydd

EPD 56262 ROCKWOOL® Regelskiva med vindskydd for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - RockOrbit, 50 mm
EPD - RockOrbit, 50 mm

EPD 55664 ROCKWOOL® RockOrbit (50mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - RockOrbit, 70-195 mm
EPD - RockOrbit, 70-195 mm

EPD 55665 ROCKWOOL® RockOrbit (70-195mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Ränndalskil TF
EPD - Ränndalskil TF

EPD 60628 ROCKWOOL® Ränndalskil TF for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Skalmursskiva
EPD - Skalmursskiva

EPD 55640 ROCKWOOL® Skalmursskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stegljudsskiva
EPD - Stegljudsskiva

EPD 56263 ROCKWOOL® Stegljudsskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 37, 45 mm
EPD - Stålregelskiva 37, 45 mm

EPD 56264 ROCKWOOL® Stålregelskiva 37 (45 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 37, 35 mm
EPD - Stålregelskiva 37, 35 mm

EPD 56265 ROCKWOOL® Stålregelskiva 37, (35 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 37, 70 - 220 mm
EPD - Stålregelskiva 37, 70 - 220 mm

EPD 56266 ROCKWOOL® Stålregelskiva 37, (70 - 220 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 40, 45 mm
EPD - Stålregelskiva 40, 45 mm

EPD 56267 ROCKWOOL® Stålregelskiva 40, (45 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 40, 70 - 95 mm
EPD - Stålregelskiva 40, 70 - 95 mm

EPD 56268 ROCKWOOL® Stålregelskiva 40 (70 - 95 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålunderlag Energy, 50 mm
EPD - Stålunderlag Energy, 50 mm

EPD 58054 ROCKWOOL® Stålunderlag Energy (50 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålunderlag Energy, 60 mm
EPD - Stålunderlag Energy, 60 mm

EPD 58056 ROCKWOOL® Stålunderlag Energy (60 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålunderlag Energy, 80 mm
EPD - Stålunderlag Energy, 80 mm

EPD 58057 ROCKWOOL® Stålunderlag Energy (80 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Takboard
EPD - Takboard

EPD 56251 ROCKWOOL® Takboard for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Takkil
EPD - Takkil

EPD 60645 ROCKWOOL® Takkil for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Toprock Dura System (2023)
EPD - Toprock Dura System (2023)

EPD 74874 ROCKWOOL® TOPROCK Dura System for the Nordic market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - TOPROCK System, 230 mm
EPD - TOPROCK System, 230 mm

EPD 56656 ROCKWOOL® TOPROCK System (230 mm) for the Swedish market (R=5.9).pdf

pdf
icon
EPD - TOPROCK System, 250 mm (2023)
EPD - TOPROCK System, 250 mm (2023)

EPD 56668 ROCKWOOL® TOPROCK System (250 mm) for the Swedish market (R=6.4).pdf

pdf
icon
EPD - TOPROCK System, 280 mm (2023)
EPD - TOPROCK System, 280 mm (2023)

EPD 56689 ROCKWOOL® TOPROCK System (280 mm) for the Swedish market (R=7.2).pdf

pdf
icon
EPD - TOPROCK System, 310 mm (2023)
EPD - TOPROCK System, 310 mm (2023)

EPD 56700 ROCKWOOL® TOPROCK System (310 mm) for the Swedish market (R=7.95).pdf

pdf
icon
EPD - TOPROCK Terrace Takboard (2023)
EPD - TOPROCK Terrace Takboard (2023)

EPD 58808 ROCKWOOL® TOPROCK Terrace Takboard for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - TOPROCK Terrace Lamell
EPD - TOPROCK Terrace Lamell

EPD 58917 ROCKWOOL® TOPROCK Terrace Lamell for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Trapetsstav
EPD - Trapetsstav

EPD 60783 ROCKWOOL® Trapetsstav for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Underlag Energy
EPD - Underlag Energy

EPD 57829 ROCKWOOL® Underlag Energy for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Vindsull
EPD - Vindsull

EPD 56269 ROCKWOOL® Vindsull for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Väggboard med papper
EPD - Väggboard med papper

EPD 55641 ROCKWOOL® Väggboard med papper for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Västkustskiva, 30 mm
EPD - Västkustskiva, 30 mm

EPD 55642 ROCKWOOL® Västkustskiva (30mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Västkustskiva, 50 mm
EPD - Västkustskiva, 50 mm

EPD 55647 ROCKWOOL® Västkustskiva (50mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Västkustskiva, 80 mm
EPD - Västkustskiva, 80 mm

EPD 55661 ROCKWOOL® Västkustskiva (80mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf