ROCKWOOL takisolering för funktionella tak

Idag är det ett stort fokus på att utnyttja ytorna på låglutande tak för t.ex. solpaneler eller gröna tak vilket brukar summeras som funktionella tak. Detta ställer större krav på isoleringen och det är viktigt att välja rätt produkt för att få en hållbar taklösning, både gällande klimat och energi men även för hur taken fungerar över tid.

ROCKWOOL stenullsisolering är obrännbar och har en unik formstabillitet som säkerställer en stabil och hållbar lösning för alla typer av funktioner.

Här kan du hitta råd och vägledning för olika typer av funktionella tak samt vilka ROCKWOOL produkter du kan använda. Vi redovisar lösningar för de tre vanligaste användningsområdena för funktionella tak: solpaneler, gröna tak och takterrass.

3 varianter av funktionella tak