En klimatskärm innehåller alla komponenter som utgör byggnadens skal och skiljer interiören från utsidan. Det finns många olika lösningar för att isolera din yttervägg som kan uppfylla dina specifika krav på projektet.

Ytterväggar täcker också den största ytan, vilket gör dem till ett primärt område för värmeförluster. En stor del av värmen går därför förlorad genom fasaden, särskilt under vintermånaderna. Med rätt ROCKWOOL isolering för ytterväggen kan du förhindra onödig värmeförlust genom att hålla värmen där den hör hemma och därmed minska energiförbrukningen i byggnaden.

ROCKWOOL erbjuder olika produkter och lösningar för isolering av ytterväggar och fasader, som alla bidrar till en bättre värmeisolering och energieffektivitet, samt förbättrad ljudisolering brandsäkerhet i byggnaden.

Välj konstruktion

Varför ska du isolera en yttervägg?

Ytterväggar står för en stor del av värmeförlusten i de flesta byggnader. Isoleringen på en yttervägg kan minska värmeförlusterna avsevärt och förbättrar byggnadens energieffektivitet, vilket minskar värme- och nerkylningskostnaderna samt minskar byggnadens CO2 avtryck.

När det är kallt ute slås elementen på men i en oisolerad eller dåligt isolerad byggnad kan inomhusklimatet ofta kännas obehagligt eftersom man upplever kyla och drag från ytterväggen. Detta händer eftersom yttemperaturen på den dåligt isolerade fasaden på insidan av ytterväggen är mycket lägre än rumstemperaturen.

Du uppnår det bästa inomhusklimatet när temperaturen är så enhetlig som möjligt. Detta säkerställs genom att fasaden isoleras med en värmeisolerande ytterväggsisolering, vilket säkerställer att temperaturen förblir konstant så att temperaturen på insidan av ytterväggen inte avviker från rumstemperaturen.

Detta ger dig ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat, även på sommaren när det blir riktigt varmt.

Beräkningar och besparingar

Med de olika lösningarna som finns för isolering av ytterväggar beror installationen på de valda lösningarna.

Men här är några allmänna tips för dig som behöver isolera ytterväggen:

Tänk på användningen av byggnaden - för vad byggnaden ska användas till?Exempel industri, bostäder eller kontor samt finns det några speciella krav som måste uppfyllas i förhållande till energieffektivitet, brand eller ljud.

Välj sedan produkt - beroende på vilken storlek och material är det på din yttervägg? För att hjälpa dig att bestämma vilken som är den bästa isoleringslösningen och installationsmetoden för just din konstruktion

Detaljer om hur vi installerar våra produkter för ytterväggar finns under monteringsanvisningar

external wall, insultation, light-dry method, rockwool