Thumbnail ROCKWOOL 800 och Teclit hanger

Fjärrkylning med varmvatten

Denna typ av fjärrkylning använder varmt vatten för att ge kallt vatten.

Fjärrvarmvatten leds ut till användaren. Energin används i det varma fjärrvärmevattnet för att driva en absorptionskylanläggning.

Denna anläggning framställer på detta sätt kallt vatten med hjälp av varmt vatten.

Isolering av distributionsledningar i byggnaden

Kylvattnet distribueras till kylytorna i byggnadens ventilationssystem. Dessa distributionsledningar ska isoleras med tanke på kondens och energiläckage. Man kan sällan räkna med att energiläckaget nyttiggörs i byggnaden. Energin för kyla ska även medräknas i byggnadens energiberäkning enligt BBR 21.

Fjärrkylning med kallvatten

Denna typ av fjärrkyla fungerar i princip som fjärrvärme, förutom att ingångstemperaturen till användaren är låg, vanligen 4–8 °C och returtemperaturen är högre, vanligen 12–15 °C. Det kalla vattnet som produceras av "fjärrkylaverket" levereras till användaren via ett ledningsnät.

Isolering av matarledningar

För att undvika att det kalla vattnet värms upp på sin väg till användaren måste framledningsröret isoleras effektivt. Genom att täcka röret med en ångspärr undviks kondens. Framledningsröret isoleras med minst 30–40 mm ROCKWOOL Rörskål eller Lamellmatta och avslutas med tejpning för en helt tät ångspärr.

Isolering av distributionsledningar i byggnaden

När kylvattnet nått fram ska det vidare till kylytorna i byggnadens ventilationssystem. Dessa distributionsledningar ska isoleras med tanke på kondens och energiläckage. Det är sällan energiläckaget tas till vara i byggnaden. Energin för kyla ska även räknas med i byggnadens energiberäkning enligt BBR 21.     

ROCKWOOL VVS-isolering har naturliga och oöverträffad egenskaper som ger ett optimalt brandskydd för tekniska installationer.

documents

Kontakta oss!