ROCKWOOL Nordics hovedkvarter i Hedehusene

Golvisolering är en effektiv metod för att minska buller och skapa ett behagligt inomhusklimat eller att förhindra värmeöverföring mellan de övre och nedre våningar.

ROCKWOOL erbjuder lösningar för alla typer av konstruktioner, platta på mark, tillfälliga golv eller källare. Isolering av platta på mark är grunden för den termiska prestanda av byggnaden, vilket bidrar till att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat.

Isolering av golv med stenull minskar buller och används ofta som ljudisolering. Eftersom produkterna tillverkas av ROCKWOOL stenull, som är obrännbar, innebär det att brandspridningen begränsas.

Vilken typ av golv ska du isolera?

Varför isolera golvet? 

Golv i byggnader är magneter för ljud och värme, som utan rätt isolering försvinner genom golvet. Detta kan orsaka långsiktiga problem för både ägaren och hyresgästerna i byggnaden, såsom oönskat ljud, höga energiräkningar och kallt inomhusklimat.

Om ett golv eller tak skiljer ett uppvärmt rum från ett ouppvärmt rum - som när det gäller tomma tak eller källare - kan isolering avsevärt minska eventuell värmeförlust. Detta sänker inte bara uppvärmningskostnaderna utan förbättrar också komforten i rummet så att du undviker kalla fötter.

När det gäller golv mellan två uppvärmda rum spelar termisk isolering vanligtvis en mindre roll. Det handlar mer om att förbättra ljudisoleringen. Ett välisolerat golv kan minska luftburet buller och minska ljudnivån mellan rummen.

Termerna golvisolering och takisolering används ofta också eftersom de är samma komponent. Golvisolering betyder vanligtvis isolering av golvet uppifrån, medan det är mer sannolikt att takisolering utförs underifrån. Rätt isolerade golv kan därför bidra väsentligt till att förbättra byggnadens inomhusklimat och energieffektivitet.

Beräkningar och besparingar

För att ta reda på hur mycket isolering du behöver, mäter du golvytans längd och bredd för att beräkna värdet på arean m². När du isolerar mellan golvbjälkar, var noga med att välja rätt bredd eftersom det kan påverka mängden du behöver köpa.

Använd gärna vårt kostnadsfria Energiberäkningsprogrammet för energi beräkningar, värmeförluster och U-värdeberäkningar för nybyggnation och större omvandlingar. Programmet kan användas av ingenjörer, arkitekter, designers och andra personer med byggteknisk kunskap.

impact sound, footfall sound, footfall sound insulation, floor insulation, floorrock, installation, installation video, thumb, thumbnail, trittschall, trittschalldämmung, verarbeitung, verlegung, verarbeitungsvideo, germany