Sveriges byggnadsbestånd har en stor andel äldre byggnader, som inte lever upp till dagens krav på energieffektivitet, därför finns ett stort energirenoveringsbehov. Energirenovering och tilläggsisolering av vind, fasad och tak

Sektorn bostäder och lokaler står för cirka 40% av det totala energibehovet i Sverige. Eftersom Sveriges byggnadsbestånd har en stor andel äldre byggnader, som inte lever upp till dagens krav på energieffektivitet, finns ett stort renoveringsbehov. Det gäller både för äldre småhus och de omfattande renoveringar som miljonprogramsområdena i Sverige är i behov av.

Merparten av såväl, lokaler, flerbostadshus och småhus är nämligen äldre än 40 år och det innebär att det finns en stor potential till energieffektivisering. Vi behöver renovera Sverige – nu.

Fördelar med att energirenovera med stenull

Isolering spelar en nyckelroll vid energirenovering. Genom att använda stenullsisolering från ROCKWOOL för att minska energiåtgången kan du minska energiläckaget, sänka omkostnaderna för uppvärmning och bidra till minskad klimatpåverkan. Dessutom är stenull brandsäkert och ljudisolerande vilket skapar ökad trygghet och komfort inomhus.

RockWorld imagery,The Big Picture, park, city, greenery

Renovera för klimatet

Renovering gynnar inte bara den enskilda husägaren. Det gynnar också miljön. Förbättrad isolering i byggnader är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska klimatförändringen. Se filmen!

Referensobjekt