Effektiv isolering är nödvändig för att upprätthålla rätt driftstemperatur för de olika delarna i tekniska system. Från rörsystem till centralvärme och luftkonditionering. Korrekt värmeisolering av tekniska system minskar energiförbrukningen och bidrar till ett lägre koldioxidavtryck och ett bättre inomhusklimat

Oavsett om det är rör för värme, kyla, hushållsvatten ventilationskanaler, värmepannor eller vattenbehållare erbjuder ROCKWOOL ett brett sortiment av produkter som uppfyller de olika kraven för byggnadens prestanda.

Rätt isolering kan förutom att förbättra energieffektiviteten, bidra till effektiv minskning av ljud från systemen samt öka brandsäkerheten i byggnader. Alla våra lösningar är baserade på obrännbar ROCKWOOL stenull som tål temperaturer över 1000 ° C och klassificeras i de högsta brandklasserna.

Vad ska du isolera?

Varför isolera VVS-system? 

Isolering av byggnadens tekniska system förbättrar byggnadens energieffektivitet, minskar koldioxidutsläpp och sänker driftskostnaderna. Dessutom säkerställer korrekt isolering en jämn temperatur med lägsta möjliga energiförbrukning, vilket ökar komforten för boende eller användare av byggnaden.

En annan aspekt är ljudisolering. Värme- och kylsystem i stora byggnader ökar ljudnivån. Rätt isolering kan spela en viktig roll för att minska buller från tekniska system och bidra positivt till inomhusklimatet i byggnaden.

Om obrännbara lösningar väljs, som ROCKWOOL stenullslösningar, kan isoleringen också bidra till ökad brandsäkerhet i byggnaden.

Med isoleringslösningar från ROCKWOOL uppfyller relevanta krav och standarder för teknisk isolering.

Beräkningar och besparingar

Isolering av tekniska system kan minska driftskostnader och energiförbrukning. Den optimala isoleringstjockleken bestäms utifrån VVS-enhetens arbetstemperatur eller rörledningens medietemperatur och miljöförhållanden.

Använd beräkningsprogrammet ROCKTEC för att beräkna U-värden och isoleringstjocklek för VVS isolering.

Programmet ger förslag en ROCKWOOL produkter för installationen.

Calculate, calculation, calculator, u value, u-waarde, office, architect, voorschrijver