Välisolerade tekniska system är nödvändigt för att minska värmeförluster och  upprätthålla rätt temperaturer på t.ex. vattenledningar. Det gäller olika slag av rörsystem till centralvärme och ventilationssystem. Korrekt värmeisolering av tekniska system hjälper till att sänka energiförbrukningen och bidrar till bland annat ett bättre inomhusklimat.

Genom våra satsningar på omställning av energislag i våra fabriker har vi reducerat det koldioxidavtryck som våra produkter har. Du kan läsa mer om det här

ROCKWOOL har ett brett sortiment av produkter som passar till olika tekniska installationer. Rätt utförd isolering hjälper dig att minska energiförbrukningen och på över tid spara pengar. Vår isolering hjälper till att reducera ljud från avloppssystem, brandklassa ventilationskanaler och kan också användas vid genomföringar i brandväggar tack vare dess tekniska egenskaper.

Vad ska du isolera?

Varför isolera VVS-system? 

En fråga som lämpligast besvaras genom ett exempel.

En oisolerad cirkulär ventilationskanal (ø = 200 mm) som innehåller uppvärmd luft om ca 23 °C och går genom ett kallt utrymme ca 5 °C ger en värmeförlust på 41,5 W/m. Isolerad med 40 mm lamellmatta/nätmatta blir samma värmeförlust 10,4 W/m.

Med isoleringslösningar från ROCKWOOL uppfyller du relevanta krav och standarder för teknisk isolering. Läs mer om branschstandarden hos Isoleringsfirmornas förening

Beräkningar och besparingar

Isolering av tekniska system kan minska driftskostnader och energiförbrukning. Den optimala isoleringstjockleken bestäms utifrån VVS-enhetens arbetstemperatur eller rörledningens medietemperatur och miljöförhållanden.

Använd beräkningsprogrammet ROCKTEC för att beräkna U-värden och isoleringstjocklek för VVS isolering.

Programmet ger förslag en ROCKWOOL produkter för installationen.

Calculate, calculation, calculator, u value, u-waarde, office, architect, voorschrijver