Vi vistas ungefär 90% av vår tid inomhus, antingen i vår bostad, på arbetsplatsen, i skolan eller i andra typer av byggnader. Byggnader ska vara behagliga och säkra att vistas i och de material de består av bör vara i gott skick oavsett om det gäller en privat eller en offentlig byggnad. Isolering spelar en viktig roll för tryggheten och säkerheten i en byggnad. Det är stor skillnad mellan olika isoleringsmaterial när det gäller brandsäkerhet.

Det kan faktiskt gå så fort som på några få minuter från det att branden startar tills att rummet är helt övertänt. Det beror på att vi bygger och inreder med alltmer brännbara och lättantändliga material. Varje minut extra som går att spara in i en brandsituation har mycket stor betydelse för räddningsarbetet och obrännbart isoleringsmaterial kan utgöra en stor skillnad.

ROCKWOOL stenullsisolering består av sten och sten brinner inte. ROCKWOOL isolering tål temperaturer över 1000 grader, något som bidrar till att begränsa brandspridningen betydligt längre än de flesta andra isoleringsmaterial. Stenull kan inte förhindra en brand, men den kan bidra till att ge dig extra värdefull tid för att rädda liv och tillhörigheter.

Aktivt och passivt brandskydd

Brandskydd i byggnader delas in i två typer: aktivt och passivt. Aktivt brandskydd startar när en brand bryter ut, och är till exempel brandlarm, automatiska sprinklers, branddörrar och dörrstängare, nödbelysning och ventilationssystem för rök. Den här typen av system är sårbara: vandalisering av vattenföringsmekanismer, skador på ventiler eller bristande underhåll kan få allvarliga konsekvenser för brandskyddet. För ett verkligt effektivt brandskydd behöver byggnader därför mer än ett brandskyddssystem.

Passivt brandskydd är i allmänhet inbyggt i byggnaden så att den kan stå emot bränder under en viss tidsrymd. Passivt brandskydd skyddar byggnaden och de som befinner sig i den vid brand genom att dämpa eller förhindra branden från att spridas internt och externt. De bevarar därmed byggnadens stabilitet och utrymningsvägarna.

Passivt brandskydd omfattar bland annat brandteknisk indelning och strukturellt brandskydd, bra ingångsvägar för brandmän och säkra och effektiva utrymningsvägar.

Rätt brandskydd är livsviktigt

Strukturellt brandskydd innebär att man har använt sig av brandskyddsklassade konstruktioner och det är en viktig aspekt av byggnadsplaneringen. Idag uppförs många byggnader nämligen både högre och närmare varandra och ibland byggs de dessutom i snabb takt, vilket kan leda till installationsfel och därmed öka risken för brand.

Bränder är förödande, både för individen och för samhället. En byggnad med bra brandskydd kan bidra till att begränsa brandens omfattning och dess skador, men framför allt kan brandskydd rädda liv.

En brand har också en direkt och indirekt negativ inverkan på miljön. Direkt i form av rök samt partiklar från eld och släckvatten. Indirekt genom den resursförbrukning som krävs för återuppbyggnad.

Oavsett om byggnaden är en nyproduktion eller renoveras, är det viktigt att använda icke-brännbara material som inte producerar farliga giftiga ångor. Materialen behöver effektivt skydda byggnaden genom att minska risken för brand och förhindra att den sprids.

Vad ska du brandsäkra?

Produkter

Passivt brandskydd

CONLIT Lim
VVS, Konstruktioner, Brandskydd av stålkonstruktioner, Brandskydd av stål, Brandskydd, Brandskydd av stål - Samverkansbalkar, Brandskydd av plåttak, Brandskydd av betonghåldäck, Brandskydd av betong, Samverkansbalkar, Brandisolering, Ventilationskanaler, Passivt brandskydd
Visa produkt
Conlit® 120 (vit väv)
Passivt brandskydd
Visa produkt
Conlit® 150 Alu
Passivt brandskydd
Visa produkt
Conlit® 150 P (utan väv)
Passivt brandskydd
Visa produkt
Conlit® 150 Vit Väv
Passivt brandskydd
Visa produkt
CONLIT 300
Passivt brandskydd
Visa produkt
CONLIT Betonglim
Passivt brandskydd
Visa produkt
Conlit® Coated Batts
Passivt brandskydd
Visa produkt
Ladda ner mer