En ventilerad fasad är en fasadkonstruktion uppbyggd av en bärande vägg, ett lager av isolering och ett fasadmaterial, där det finns ett hålrum mellan isoleringen och fasadbeklädnaden.

Detta innebär att isoleringen till stor del är fri från genombrott och köldbryggor. Det säkerställer en välisolerad och energieffektiv byggnad och skyddar byggnaden från ogynnsamma väderförhållanden.

Förutom de termiska fördelarna ger våra fasadlösningar en fördel när det gäller brandskydd för byggnaden. Stenull är ett brandsäkert isoleringsmaterial.

Våra ventilerade fasadisoleringslösningar kan användas på både tunga och lätta väggar, för alla typer av konstruktioner, både för renovering och nybyggnad, och är populära bland arkitekter och entreprenörer på grund av den höga kvaliteten och designfriheten när det gäller fasadbeklädnad .

Vilken typ av vägg skall du isolera?

Varför välja en ventilerad fasad?

Eftersom fasaden i allmänhet utgör den största ytan i en byggnad är det viktigt att vara noggrann vid konstruktionen av det som berör utrymmet mellan den inre och den yttre miljön. En ventilerad fasad kan betraktas som en regnrock som skyddar byggnaden från ogynnsamma väderförhållanden och samtidigt skapar ett hälsosamt inomhusklimat. När det gäller temperatur skapar en ventilerad fasad en beständig och tålig miljö för ytterväggen, vilket ger bra inomhusklimat och förbättrar byggnadens energieffektivitet. En ventilerad fasad hjälper med andra ord till att spara på energiförbrukningen genom att säkerställa en enhetlig prestanda året runt och minimera behovet av kylning eller uppvärmning i en byggnad oavsett väder ute. Fördelarna med en ventilerad fasad är en fråga om funktion såväl som design. eftersom ett ventilerat fasadsystem från ROCKWOOL, förutom att uppfylla kraven för till exempel energi och brand, samtidigt ger dig möjlighet att välja fasadbeklädnad fritt.

Beräkningar och besparingar

ROCKWOOL REDAir System bidrar till en energieffektiv byggnad som kan bidra till lägre kostnader för kyla och värme. Systemen har en dokumenterad, kostnadseffektiv installationstid. För våra REDAir System har vi utvecklat ett webbaserat beräkningsverktyg. Genom att använda det kan du enkelt hitta lämpligt REDAir System samtidigt som du kan beräkna den rekommenderade kvantiteten och skruvavståndet. Genom verktyget blir det lättare att göra en effektiv och korrekt beställning.

house, calculator, funds, state subsidy, germany
Isoleringstekniskt innebar ROCKWOOL Redair Multi stora fördelar för oss. Så fort isoleringen var satt kunde vi direkt skruva fast stålläkten utanpå isoleringen. Det sparade inte bara tid utan gav framförallt byggnaden en mycket effektiv isolering”,

Kvarteret Hyllie utanför Malmö ,

Anders Einarsson

Platschef Stenentreprenader i Hessleholm AB.