Certifiering nyckeln till ett hållbart samhällsbygge

I Sverige finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda och som bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

Certifieringar säkerställer att hållbarhetsfrågorna blir belysta i hela arbetsprocessen  och är en tydlig kvalitetssäkring av ett projekt. 

Miljöbyggnad är  det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Andra system är BREEAM, LEED.