Hur bygger vi för att uppfylla kraven

Krav på byggnadens specifika energianvändning ska alltid uppfyllas vilket i sin tur betyder att byggnadsdelarna är välisolerade och funktionsanpassade.

En byggnadsdel i klimatskärmen kan i princip isoleras sämre men det förutsätter att förlusten kompenseras på annat sätt.

Exempel på energieffektiva konstruktioner:

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?