En effektiv och hållbar takisolering kan avsevärt minska värmeförlusten från bostadshus och kommersiella fastigheter. genom en energieffektiv bostad kan du sänka byggnadens uppvärmnings- och driftskostnader samt säkerställa ett bättre inomhusklimat året runt.

De brandhämmade egenskaperna hos stenull hjälper också till att öka byggnadens brandsäkerhet.

Vi levererar ett brett sortiment av isoleringsprodukter för låglutande tak.

Vilket typ av tak ska du isolera?

Beräkningar och besparingar

Varje fastighet är unik. Storlek, dimensioner, budget och behov kan skilja sig mycket åt.

De besparingar som bostadshus- och kommersiella fastigheter kan uppnå är mer än tillräckligt för att kompensera för takisoleringskostnaderna. Att skapa ett välisolerat tak är med andra ord en investering som kan löna sig.

ROCKWOOL erbjuder beräkningsprogram som kan hjälpa dig när du arbetar med våra produkter och lösningar. Bland annat har vi ett energiberäkningsprogram.

Insulation, construction, roof, attic, loft