På ROCKWOOL är du mer än en anställd. Du är en person. Du är en talang. Du är en passion. Du är en ambition. Du är vår starkaste tillgång!
ROCKWOOL Foundation ¨r ROCKWOOL-gruppens största enskilda aktieägare med 23% av aktierna.
Ta reda på mer