Så här bygger du energieffektivt

Vid planläggning och projektering av energieffektiv byggnad är det av stor vikt att man startar i rätt ände så att alla komponenter kan dimensioneras och anpassas till varandra. Man börjar med att se över klimatskärmen och vidtar åtgärder som ska syfta till att reducera byggnadens värmeförluster, det betyder extra välisolerade konstruktioner, fönster och dörrar samt en lufttät klimatskärm och balanserad ventilation.

Därefter vidtas åtgärder så att elförbrukningen kan reduceras och möjligheter till att utnyttja solenergi undersöks. Energianvändningen ska kunna mätas och kontrolleras så att respektive del kan utvärderas och om möjligt effektiviseras. Till slut väljer man energikälla och dimensionerar den efter aktuellt.

Kyotopyramiden beskriver en energieffektiv ordning vid projektering. Det vill säga att man börjar med att minimera byggnadens energibehov och att man avslutar med att välja energikälla.

 

Faktorer som påverkar byggnadens energianvändning positivt:

  • Kompakt form med få utstickande delar
  • Flera våningar
  •  Låg rumshöjd
  • Konstruktionsdelar med låga U-värden
  • Välisolerade konstruktioner
  • Obetydliga köldbryggor
  • Låg fönsterandel
  • Merparten fönsteryta mot syd och väst
  • Hög lufttäthet
  • Balanserad ventilation

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?