Byggnadens utformning får betydelse för isoleringstjockleken

Reglerna i BBR ställer krav på byggnadens totala energibehov vilket betyder att det inte finns några exakta krav på isoleringstjocklekar för olika byggnadsdelar. Men för att byggnaden ska kunna nå de kraven i BBR är det viktigt att man isolerar den väl.

Ekonomiskt optimal isolertjocklek beror av flera olika faktorer. Typen av energikälla som installeras, olika klimatförhållanden och byggnadens utformning har stor inverkan på vilken isoleringstjocklek som ska väljas. Kom ihåg att det är alltid byggnadens totala energibehov som är avgörande.

 

Byggnadens totala fönstermängd får stor betydelse för isoleringens tjocklek i olika byggnadsdelar.

 

Vilket väderstreck fönstren är riktade mot är avgörande för att få ett svar på hur mycket isolering som krävs.

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?