Ett tak som ska användas som terrass utsätts för stora belastningar av både konstruktionen och av de som vistas på terrassen. Takterrasser kan utföras på många olika sätt men gemensamt för dem är att dem alla ställer stora krav på isoleringen.

Brand

På alla tak ska man beakta brandrisken men det är extra viktigt på terrasser där fler människor kommer vistas och som eventuellt även används som utrymningsväg. ROCKWOOLs takisolering är obrännbar och klassad som A2,s1-d0 vilket innebär att du får automatiskt ett naturligt brandskydd på din takterrass.

Laster, tryckhållfasthet och deformation

För takterrasser utsätts isoleringen ofta för en större dynamisk belastning än för andra typer av funktionella tak. ROCKWOOL har utvecklat TOPROCK Terrace som är speciellt designat för takterrasser.

ROCKWOOLs rekommenderade lösning för tak med terrasser:

Isoleringslösning

Kompressionsstyrka (EN826), CS(10)

Punktlast  (EN12430) PL(5) Tryckstyrka vid 2% deformation över 25 år
Toprock Terrace system 175kPa 2000N  82kPa

Begreppsförklaring

CS(10) beskriver produktens hållfasthet vid 10% tjockleksdeformation. Detta innebär att en produkt med en CS(10) = 30 kPa deformerar 10 % av tjockleken under en korttidsbelastning på 30 kPa. Denna siffra har liten användning i praktiken, men används för att jämföra olika produkter. En produkt med CS(10) = 60 kPa är ungefär dubbelt så stark som en produkt med värdet 30 kPa.

PL(5) beskriver produktens motståndskraft mot punktlast, vid 5 mm deformation. Detta innebär att en produkt med en PL(5) = 700 N deformeras 5 mm under en belastning på 700 N på en yta av 50 cm². Detta har få tillämpningar i praktiken. Använd ovanstående rekommendationer för punktbelastning istället.

kPa eller Kilo Pascal används ofta, men det är inte ovanligt att stöta på kN/m² eller Kilo Newton per. kvadratmeter. Omvandlingen mellan dessa är 1:1, det vill säga 5 kPa = 5 kN/m². För snabb ungefärlig omräkning till kg kan man multiplicera med en faktor på 100. Så 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flera lösningar