Takkonstruktioner kan göras som snedtak, kattvind och inredd vind. För bostäder som normalt används takstolar eller balkar i trä. I kategorierna nedan är endast utgångspunkten i takkonstruktioner av trä, där det isolerande material placeras mellan de bärande takkonstruktioner. Vissa typer av takkonstruktioner kan också isoleras på utsidan.

Om taket inte är ordentligt isolerat kan det uppståvärmeförluster. En korrekt utförd takisolering kan förbättra värmeisoleringen avsevärt. Detta sänker energiförbrukningen och uppvärmningskostnaderna samtidigt som komforten ökar.

Förutom värmeisolering och ökad energieffektivitet drar du också nytta av de fuktavvisande och ljudisolerande egenskaperna samt det utmärkta brandskyddet.

Vilken typ av snedtak ska du isolera?

Produkter

Snedtak

Varför ska du isolera snedtak?

När det gäller att sänka kostnaderna och förbättra levnadsförhållandena är sluttande takisolering en av de mest populära byggnadslösningarna idag. Effektiv stenullsisolering kan bidra till att minska kostnaderna och förbättra inomhusklimatet och energieffektiviteten.

Om taket inte är tillräckligt välisolerat förloras en betydande mängd av värmen genom taket. Det kan vara dyrt för både fastighetsägare och hyresgäster. Särskilt i kalla klimat är det viktigt att värmen inte sipprar ut genom taket. Med ett välisolerat tak hålls värmen där det ska vara.

Men fastighetsägare och hyresgäster drar inte bara nytta av ett välisolerat sluttande tak under den kalla årstiden. Även på sommaren ger ROCKWOOL isolering skydd genom att hålla värmen ute så att du garanteras ett bekvämt och svalt inomhusklimat och undviker överhettning.

Speciellt om du vill utnyttja kvadratmeterna under det sluttande taket för ett extra bostadsutrymme så är god isolering avgörande. 

Eftersom buller är ett stort problem i städer, kan välisolerade tak också bidra till att skapa en lugn och bekväm miljö, eftersom stenullen skyddar mot buller utifrån.

Beräkningar och besparingar

Att isolera ett sluttande tak är en lönsam och energieffektiv lösning för ditt projekt eller renovering. Effektiv takisolering kan förhindra att värme tränger igenom ditt takutrymme, vilket hjälper till att avsevärt minska energiåtgången.

Använd vid behov vårt kostnadsfria online beräkningsprogram för beräkningar av energi, värmeförluster och U-värdeberäkningarna, eller lönsamhetsberäkningar för nybyggnation och större ombyggnader.

Programmet kan användas av ingenjörer, arkitekter, designers och andra personer med byggteknisk insikt.

Insulation, construction, pitched roof