Genom att isolera en vägg med ROCKWOOL stenull kan man få en ljudreduktion med 45 dB eller mer.

Kontakta oss!