ROCKWOOL Sverige är en del av den globala koncernen ROCKWOOL Group som har investerat i mark i Eskilstuna. Sverige är vår största nordiska marknad för isolering.

ROCKWOOL tillverkar isoleringsprodukter av stenull för de flesta delar av byggindustrin, till exempel vägg-, tak-, fasad-, VVS- och akustikisolering samt brandskydd. Globalt har vi även stenullslösningar för hållbar livsmedelsproduktion och tekniska applikationer inom fordonsindustrin.

I dagsläget har vi fyra fabriker i Norden, varav två i Danmark och två i Norge.

Vi arbetar aktivt med att sänka vår klimatpåverkan genom energieffektiv produktion med fossilfria bränslen, ökad återvinning av stenullsprodukter och kortare transporter.

Vi har redan kommit långt på vägen mot mer hållbar produktion i Norden. Vid de danska produktionsanläggningarna har vi skiftat till biogas och i en av fabrikerna i Norge har vi skiftat till förnyelsebar el. Tack vare den förändringen har vi nu sänkt  våra Co2-utsläpp med 70% (jämfört med 1990).

Vår planerade etablering i Eskilstuna

Här kommer vi kontinuerligt hålla dig uppdaterad kring våra etableringsplaner i Eskilstuna.

ROCKWOOL förvärvade mark i Eskilstuna Logistikpark 2017 och har hittills arbetat med utredningar av marken. Den 21 oktober 2020 skickade vi in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Södermanland. Samrådsunderlaget utgör underlag inför en tillståndsansökan för byggnation och drift av en stenullsfabrik med placering i Eskilstuna Logistikpark.

Vi arbetar nu (våren 2023) vidare med vår tillståndsprocess, vilket kräver tid och noggrannhet.

Vi håller löpande allmänheten uppdaterad om våra etableringsplaner på den här webbplatsen. Tveka inte att höra av er med frågor till våra kontaktpersoner.

ROCKWOOL hållbarhetsarbete

20201214 RW-NC PHO 528

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Här hittar du offentliga dokument

Samrådsunderlag kompletterande samråd 230303

ROCKWOOL Pressklipp

Läs senaste nyheterna.

Employees Sweden, Jonas Zacharoff
VD på ROCKWOOL i Sverige

Jonas Zacharoff

E-Mail:

Employee Sweden, Jenny Kvarnlöf
Kommunikationschef på ROCKWOOL i Sverige

Jenny Kvarnlöf

Tel.: 072 509 92 49

E-Mail:

FAQ: Vanliga frågor och svar

Varför väljer ROCKWOOL att planera för en etablering i Sverige?
Är det beslutat att ni ska bygga en fabrik?
Varför valde ROCKWOOL att köpa mark i just Eskilstuna?
Vad kommer fabriken i Eskilstuna att producera?
Kommer fabriksetableringen bidra med jobbtillfällen?
Har ROCKWOOL alla tillstånd som krävs för att bygga en fabrik just nu?
Hur driver ROCKWOOL dialogen med invånare i Eskilstuna? Hur ser processen ut för att informera?
Hur ser tidsplanen för projektet ut? När planerar ni att sätta spaden i marken?
Vilket bränsle skulle en planerad fabrik i Eskilstuna använda sig av?