Geografiska justeringsfaktorer

Sverige är i BBR 2017 indelat i geografiska justeringfaktorer som baseras på Sveriges kommunindelning. Tidigare fanns det fyra klimatzoner. Detta för att kravnivån bättre ska anpassas till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet.

 Klicka här för större bild 

Bilden är hämtad från Boverkets Konsekvensutredning BBR 25.

 

Klicka här för större bild

 

Klimatzoner

Klimatzon I

Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Klimatzon II

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Klimatzon III

Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands,

Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands

och Västra Götalands län utom Härryda, Mölndal,

Partille och Öckerö kommun.

Klimatzon IV

Kalmar, Skåne, Hallands och Blekinge län Samt Härryda,

Mölndal, Partille och Öckerö kommun.

Kontakta oss!