De rivaliserande landslagen slåss mot varandra i identiska F50 katamaraner med foil-technology ett av de största moderna genombrotten inom segling. De högteknologiska F50 katamaranerna designade för intensiv racing i hastigheter som når mer är 50 knop (nästan 100 km/h).


Vad är foil-technology och hur fungerar det?
Foil-technology handlar i grunden om enkel fysik, mer specifikt Newton tredje lag = att för varje kraft som verkar på ett föremål så finns det alltid, en s.k. motkraft, som verkar på ett annat föremål med samma storlek i motsatsriktning. 

Foil-technology fungerar därför på samma sätt som vingarna på ett flygplan. När de skär genom vattnet skapar de en tryckskillnad över och under som göra att båten lyfter upp ur vattnet.

Desto mer kraft uppåt desto snabbare rör sig båten och desto mer lyfter den från vattnet. När båten lyfts upp ur vattnet minskar djupgåendet och båten kan nå ännu högre hastighet. På F50 båtarna fungerar seglet som en motor -som tillför extra lyft och framdrivning.