Om du ska renovera och vill skapa ett bekvämt inomhusklimat så är isolering en bra början.

Att tillläggsisolera hus har flera fördelar, det blir lägre energikostander och ger ett bättre inomhusklimat. Dessutom ökar värdet på din fastighet, både när du säljer och när du ska omförhandla lån. En minskad energiförbrukning är också ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan.

Vi spenderar i snitt 90% av vår tid inomhus och inomhusmiljön har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Några viktiga faktorer som påverkar inomhusmiljön negativt är:

  • Drag och kyla
  • Buller
  • Fukt och mögel

Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, skyddar mot brand och ser till att inomhusklimatet förbättras. De positiva effekterna av att isolera med ROCKWOOL stenull är bl.a:

  • Bevarar en behaglig inomhustemperatur 
  • Reducerar oönskade ljud
  • Är oorganiskt vilket gör att det håller mögel och fukt borta

 

Testa vårt energiberäkningsprogram för ditt projekt 

Testa ROCKWOOL renoveringsverktyg

Referensobjekt

Läs mer om fördelarna att renovera med stenull!