01

Bra akustik

Stenullsfibrer - en naturlig ljudvall.

Det är inte bara värme och eld, som inte tränger in i stenen. ROCKWOOL stenullsprodukter förhindrar effektivt ljud och buller från att tränga genom utrymmen och golv samt hindrar buller som kommer utifrån.

02

Passivt brandskydd

För att uttrycka det enkelt - sten kan inte brinna.

Det kan sägas helt enkelt - sten brinner inte. Därför ger våra stenullsprodukter ett passivt skydd mot brand.

03

En hållbar lösning

Lång livslängd.

Få material håller så bra som sten. Därför behåller ROCKWOOL stenullsprodukter sin form, stabilitet och kvalitet genom byggnadens livslängd samt skyddar mot värmeförluster, brand och buller.

04

Bra miljöval

Inbyggd hållbarhet.

ROCKWOOL stenull bidrar till minskad energiförbrukning och hållbara byggnader, med hänsyn till miljön, människan och ekonomin.

Error rendering content

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?