BBR energikrav

Översikt över BBR kravnivåer

Krav på bostäder och lokaler:

Byggnader ska utformas så att värden för:

  • Specifik energianvändning (kWh/m2 och år)
  • Installerad eleffekt (kW) för uppvärmning
  • Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um i W/m²K) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) 

    högst uppgår till värden i tabellerna.

Nedan är ett en tabell som visar de huvudsakliga energikraven som ställs i BBR. Observera att detta är ett sammandrag. För alla detaljer hänvisar vi till BBR.

Ej eluppvärmt (t.ex. Pellets, fjärrvärme, ved och olja)

 

Specifik
energianv.
[kWh/m²/år]
Zon IZon IIZon IIIZon IV
Småhus130 (0,40)110 (0,40)90 (0,40)80 (0,40)
Småhus <50m²Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Flerbostadshus115 (0,40)100 (0,40)80 (0,40)75 (0,40)
Flerbostadshus
<50m²
125 (0,40)110 (0,40)90 (0,40)80 (0,40)
Lokaler105 (0,60)90 (0,60)70 (0,60)65 (0,60)
Lokaler <50m²Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Värden inom parantes anger högsta tillåtna U-medelvärde.

Eluppvärmt (t.ex. direktverkande el samt alla typer av värmepumpar)

Specifik
energianv.
[kWh/m²/år]
Zon IZon IIZon IIIZon IV
Småhus95 (0,40)75 (0,40)55 (0,40)50 (0,40)
Småhus <50m²Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Flerbostadshus85 (0,40)65 (0,40)50 (0,40)45 (0,40)
Flerbostadshus
<50m²
90 (0,40)70 (0,40)55 (0,40)50 (0,40)
Lokaler85 (0,60)65 (0,60)50 (0,60)45 (0,60)
Lokaler <50m²Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)
Inget krav
(0,33)

Värden inom parantes anger högsta tillåtna U-medelvärde.

Utöver dessa krav finns i vissa fall krav på högsta installerad effekt och luftläckage genom klimatskärmen.
Det finns även tillägg ifall man har hygieniska skäl till att öka ventilationen. Du kan läsa mer om detta i BBR.

Kontakta oss!