Det viktigaste verktyget för att redovisa en produkts miljöpåverkan är det så kallade EPD-värdet, vilket står för Environmental Product Declaration. Grunden för en EPD är en livscykelanalys (LCA), där byggmaterialets miljöegenskaper kartläggs i alla faser av produktens liv. En EPD måste utföras enligt internationell standard för att vara trovärdig, vilket inkluderar att EPD:n verifieras av en oberoende tredje part. Det arbetet har pågått sedan ROCKWOOL skiftade till förnyelsebara bränslen vid årsskiftet 2020/2021.

Halverade utsläpp av växthusgaser
Efter över ett års verifiering och utvärdering kunde ROCKWOOL i mars 2022 redovisa verifierade isoleringsprodukter med betydligt lägre klimatavtryck. Mer exakt är det GWP-värdet i EPD:erna som i genomsnitt är halverat för produkterna (jämfört med 2019). GWP står för Global Warming Potential och är den parameter i en EPD som beskriver produktens miljöpåverkan genom utsläpp av växthusgaser och därmed det värde som har störst inverkan på en produkts EPD.

Källa: Data från  EPD för Byggnadsisolering

 

Bakgrunden till förbättringen är vårt gröna skifte
ROCKWOOL har under tio års tid genomfört kraftfulla investeringar för att minska sin klimatpåverkan. Stenullsproduktion är nämligen energikrävande eftersom det innebär att sten smälts ner vid temperaturer på cirka 1500 grader. Att tre av fyra nordiska ROCKWOOL fabriker skiftade till förnyelsebara bränslen var därför en viktig signal till marknaden om att även tung industri kan ställa om.

Marknadens höga hållbarhetskrav i fokus
Den stora förbättringen av produkternas klimatavtryck beror med andra ord inte på en förändrad sammansättning av isoleringsprodukterna, utan på skiftet av bränsle. Tillsammans med pågående energieffektiviseringsåtgärder har omställningen minskat CO2-utsläppen från de nordiska fabrikerna med mer än 70 %2. Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder samma höga kvalitet men med betydligt lägre klimatavtryck och kraftigt sänkta och verifierade EPD:er. Det hoppas vi kommer gynna aktörer med höga miljökrav.

EPD Miljödeklaration

documents

 

 

0 selected files

icon
EPD - Byggisolering (2022)
EPD - Byggisolering (2022)

ROCKWOOL® stone wool thermal insulation, General Building Insulation for the Swedish market (EN 15804 + A2)

pdf
icon
EPD - Flexibatts, 70 - 220 mm (2023)
EPD - Flexibatts, 70 - 220 mm (2023)

EPD 56257 ROCKWOOL® Flexibatts, (70 - 220 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Flexibatts 35, 45 - 145 mm - (2023)
EPD - Flexibatts 35, 45 - 145 mm - (2023)

EPD 56258 ROCKWOOL® Flexibatts 35, (45 - 145 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Flexibatts 35, 170 - 220 mm - (2023)
EPD - Flexibatts 35, 170 - 220 mm - (2023)

EPD 56259 ROCKWOOL® Flexibatts 35, (170 - 220 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Granulate (2022)
EPD - Granulate (2022)

ROCKWOOL® Granulate thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3410-2023-EN)

pdf
icon
EPD - Markskiva (2023)
EPD - Markskiva (2023)

EPD 56256 ROCKWOOL® Markskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Nivell-Subfloorskiva (2023)
EPD - Nivell-Subfloorskiva (2023)

EPD 56260 ROCKWOOL® Nivell-Subfloorskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD (Miljödeklaration) - REDAir Batts (2022)
EPD (Miljödeklaration) - REDAir Batts (2022)

ROCKWOOL® REDAir Batts thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3412-2025-EN)

pdf
icon
EPD - REDAir FLEX
EPD - REDAir FLEX
pdf
icon
EPD - Regelskiva med vindskydd (2023)
EPD - Regelskiva med vindskydd (2023)

EPD 56262 ROCKWOOL® Regelskiva med vindskydd for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - RockOrbit 50mm, (2023)
EPD - RockOrbit 50mm, (2023)

EPD 55664 ROCKWOOL® RockOrbit (50mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - RockOrbit 70-195mm, (2023)
EPD - RockOrbit 70-195mm, (2023)

EPD 55665 ROCKWOOL® RockOrbit (70-195mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Skalmursskiva (2023)
EPD - Skalmursskiva (2023)

EPD 55640 ROCKWOOL® Skalmursskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stegljudsskiva (2023)
EPD - Stegljudsskiva (2023)

EPD 56263 ROCKWOOL® Stegljudsskiva for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 37, 45 mm (2023)
EPD - Stålregelskiva 37, 45 mm (2023)

EPD 56264 ROCKWOOL® Stålregelskiva 37 (45 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 37, 35 mm (2023)
EPD - Stålregelskiva 37, 35 mm (2023)

EPD 56265 ROCKWOOL® Stålregelskiva 37, (35 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 37, 70 - 220 mm (2023)
EPD - Stålregelskiva 37, 70 - 220 mm (2023)

EPD 56266 ROCKWOOL® Stålregelskiva 37, (70 - 220 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 40, 45 mm (2023)
EPD - Stålregelskiva 40, 45 mm (2023)

EPD 56267 ROCKWOOL® Stålregelskiva 40, (45 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Stålregelskiva 40, 70 - 95 mm (2023)
EPD - Stålregelskiva 40, 70 - 95 mm (2023)

EPD 56268 ROCKWOOL® Stålregelskiva 40 (70 - 95 mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - TOPROCK System, 230 mm (2023)
EPD - TOPROCK System, 230 mm (2023)

EPD 56656 ROCKWOOL® TOPROCK System (230 mm) for the Swedish market (R=5.9).pdf

pdf
icon
EPD - Vindsull (2023)
EPD - Vindsull (2023)

EPD 56269 ROCKWOOL® Vindsull for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - VVS
EPD - VVS

Miljöredovisningen har gjorts i samarbete med den norska miljöcertifieringspartners EPD i Oslo. Miljöredovisningen görs enligt ISO 14025 och EN14804-standarden.

pdf
icon
EPD - Väggboard med papper (2023)
EPD - Väggboard med papper (2023)

EPD 55641 ROCKWOOL® Väggboard med papper for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Västkustskiva, 30mm (2023)
EPD - Västkustskiva, 30mm (2023)

EPD 55642 ROCKWOOL® Västkustskiva (30mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Västkustskiva, 50mm (2023)
EPD - Västkustskiva, 50mm (2023)

EPD 55647 ROCKWOOL® Västkustskiva (50mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf
icon
EPD - Västkustskiva, 80mm (2023)
EPD - Västkustskiva, 80mm (2023)

EPD 55661 ROCKWOOL® Västkustskiva (80mm) for the Swedish market (R=1).pdf

pdf