Det viktigaste verktyget för att redovisa en produkts miljöpåverkan är det så kallade EPD-värdet, vilket står för Environmental Product Declaration. Grunden för en EPD är en livscykelanalys (LCA), där byggmaterialets miljöegenskaper kartläggs i alla faser av produktens liv. En EPD måste utföras enligt internationell standard för att vara trovärdig, vilket inkluderar att EPD:n verifieras av en oberoende tredje part. Det arbetet har pågått sedan ROCKWOOL skiftade till förnyelsebara bränslen vid årsskiftet 2020/2021.

Halverade utsläpp av växthusgaser
Efter över ett års verifiering och utvärdering kunde ROCKWOOL i mars 2022 redovisa verifierade isoleringsprodukter med betydligt lägre klimatavtryck. Mer exakt är det GWP-värdet i EPD:erna som i genomsnitt är halverat för produkterna (jämfört med 2019). GWP står för Global Warming Potential och är den parameter i en EPD som beskriver produktens miljöpåverkan genom utsläpp av växthusgaser och därmed det värde som har störst inverkan på en produkts EPD.

Källa: Data från  EPD för Byggnadsisolering

 

Bakgrunden till förbättringen är vårt gröna skifte
ROCKWOOL har under tio års tid genomfört kraftfulla investeringar för att minska sin klimatpåverkan. Stenullsproduktion är nämligen energikrävande eftersom det innebär att sten smälts ner vid temperaturer på cirka 1500 grader. Att tre av fyra nordiska ROCKWOOL fabriker skiftade till förnyelsebara bränslen var därför en viktig signal till marknaden om att även tung industri kan ställa om.

Marknadens höga hållbarhetskrav i fokus
Den stora förbättringen av produkternas klimatavtryck beror med andra ord inte på en förändrad sammansättning av isoleringsprodukterna, utan på skiftet av bränsle. Tillsammans med pågående energieffektiviseringsåtgärder har omställningen minskat CO2-utsläppen från de nordiska fabrikerna med mer än 70 %2. Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder samma höga kvalitet men med betydligt lägre klimatavtryck och kraftigt sänkta och verifierade EPD:er. Det hoppas vi kommer gynna aktörer med höga miljökrav.

EPD Miljödeklaration

documents

 

 

0 selected files

icon
EPD (Miljödeklaration) - Granulate (2022)
EPD (Miljödeklaration) - Granulate (2022)

ROCKWOOL® Granulate thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3410-2023-EN)

pdf
icon
EPD (Miljödeklaration) - Byggisolering (2022)
EPD (Miljödeklaration) - Byggisolering (2022)

ROCKWOOL® stone wool thermal insulation, General Building Insulation for the Swedish market (EN 15804 + A2)

pdf
icon
EPD (Miljödeklaration) - REDAir Batts (2022)
EPD (Miljödeklaration) - REDAir Batts (2022)

ROCKWOOL® REDAir Batts thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3412-2025-EN)

pdf
icon
EPD (Miljödeklaration) - Toprock System (2022)
EPD (Miljödeklaration) - Toprock System (2022)

ROCKWOOL® Toprock System thermal insulation for the Nordics marke (NEPD-3411-2024-EN)

pdf
icon
EPD (Miljödeklaration) - VVS
EPD (Miljödeklaration) - VVS

Miljöredovisningen har gjorts i samarbete med den norska miljöcertifieringspartners EPD i Oslo. Miljöredovisningen görs enligt ISO 14025 och EN14804-standarden.

pdf
icon
EPD (Miljödeklaration)
EPD (Miljödeklaration)

Miljöredovisningen har gjorts i samarbete med den norska miljöcertifieringspartners EPD i Oslo. Miljöredovisningen görs enligt ISO 14025-standarden.

pdf
icon
EPD (Miljödeklaration) Facing
EPD (Miljödeklaration) Facing
pdf
icon
EPD (Miljödeklaration) REDAir FLEX
EPD (Miljödeklaration) REDAir FLEX
pdf