RockLap H&V Pipe Section

En väl utförd rörisolering hjälper till att minska energiförluster (temperatur) när vätskor eller gaser transporteras runt i ledningar i en byggnad eller anläggning.

Bland byggnaders tekniska installationer hittar du både varma och kalla rörinstallationer. Till varma rör klassa ledningar för rumsuppvärmning och tappvarmvatten medan ledningar för komfortkylning, industriell kylning och tappkallvatten tillhör kalla rör. För att minska värmeförluster och temperaturhöjningar men även förhindra kondens, krävs isolering av rör. När rörledningarna är ordentligt isolerade kommer värmeförlusten att begränsas, kondens kommer att motverkas och den önskade temperaturen kommer att kunna bibehållas. Samtidigt kan det förhindra oönskade temperaturökningar på tappkallvatten. Isolerade rör bidrar till rätt prestanda för att kunna hålla vattnet varmt eller kallt:

Varmvatten - isolering förhindrar värmeförlust och sparar energi när vattnet rör sig mellan en panna eller ett värmesystem för centralvärme.

Kallvatten - isolering håller temperaturen låg och kan skydda mot kondens, vilket kan orsaka korrosion eller skada på den omgivande strukturen.

Hushållsvatten - isoleringen håller rätt temperatur och minskar risken för att legionellabakterier bildas i det stillstående vattnet.

Vilken typ av rör ska du isolera?

Varför ska du isolera rör?

Eftersom varmt eller kallt vatten transporteras runt i ledningar genom en byggnad är det avgörande att det bibehåller den önskade temperaturen. Under denna resa leds vattnet genom flera utrymmen med olika temperaturer. Det innebär att dåligt isolerade eller oisolerade rör kan värmas upp eller kylas ned - med alla negativa konsekvenser som kan uppstå.

Rörisolering förbättrar driftseffektiviteten för värme- och kyla genom att hålla temperaturen jämn och då minska energiförbrukningen i byggnaden. På så sätt kan oönskade/onödiga drifttoppar minskas och därmed en ökad ekonomisk besparing.

Genom att isolera rören med obrännbar isolering är det också möjligt att bibehålla brandsäkerhet t.ex. vid genomföringar i brandavskiljande konstruktioner. Det är inte bara här som isoleringen gör skillnad utan även ur bullersynpunkt – isolering hjälper till att minska oönskat ljud.

Beräkning av isoleringstjocklek

Den optimala isoleringstjockleken bestäms utifrån: 

  • Krav på värmeförlust, U-värde, kondensisolering etc.
  • Rörets eller ledningens arbetstemperatur 
  • Mått på själva enheten som ska isoleras
  • Miljöförhållanden (såsom Relativ Fuktighet och temperatur °C)

Använd beräkningsprogrammet ROCKTEC för att beräkna U-värden och isoleringstjocklek för VVS isolering och få produktförslag installationen.

house, calculator, funds, state subsidy, germany