RockLap H&V Pipe Section

Effektiv rörisolering bibehåller den optimala temperaturen för vätskor eller gaser som transporteras runt i en byggnad eller anläggning och minskar då energiförbrukningen.

Byggnadens tekniska installationer består av både varma och kalla rörinstallationer. Varmrörsinstallationer används vanligtvis för rumsuppvärmning och hushållsvatten, och kallrörsinstallationer används för komfortkylning, industriell kylning och hushållsvatten. För att optimera energieffektiviteten samt förhindra värmeförlust och kondens, krävs effektiv rörisolering. När rörledningarna är ordentligt isolerade kommer värmeförlusten att begränsas, byggnaden kommer att skyddas mot kondensskador och den önskade temperaturen kommer att kunna bibehållas. Rör behöver ha rätt  prestanda för att kunna hålla vattnet varmt eller kallt:

Varmvatten - isolering förhindrar värmeförlust och sparar energi när vattnet rör sig mellan en panna eller ett värmesystem för centralvärme.

Kallvatten - isolering håller temperaturen låg och kan skydda mot kondens, vilket kan orsaka korrosion eller skada på den omgivande strukturen.

Hushållsvatten - isoleringen håller rätt temperatur och minskar risken för att legionellabakterier bildas i det stillstående vattnet.

Vilken typ av rör ska du isolera?

Varför ska du isolera rör?

Eftersom varmt eller kallt vatten har en ganska lång väg att resa genom en byggnad så är det avgörande att det bibehåller den önskade temperaturen så mycket som möjligt. Under denna process passerar den många rum där ytterligare värme eller kyla inte är tillgängligt, vilket innebär att dåligt isolerade eller oisolerade rör kan värmas upp eller svalna - med alla negativa konsekvenser som kan uppstå. 

Rörisolering förbättrar driftseffektiviteten för värme- och kyla genom att hålla temperaturen jämn och då minska energiförbrukningen i byggnaden. Det minskar både driftskostnaderna och byggnadens koldioxidavtryck. 

Genom att isolera röret med icke brännbar isolering är det också möjligt att öka brandsäkerheten i byggnaden, eftersom metallrör annars kan fungera som värmeledare som kan leda till att brand sprider sig. 

Samtidigt isolerar du mot ljudöverföringen från rörinstallationerna vilket bidrar till ett bättre akustiskt inomhusklimat för de som vistas i byggnaden.

Beräkning av isoleringstjocklek

Den optimala isoleringstjockleken bestäms utifrån: 

  • Kraven för kondensreglering, värmeförlust etc.
  • Rörets eller ledningens arbetstemperatur 
  • Mått på själva enheten som ska isoleras
  • Miljöförhållanden (såsom fuktighet% och temperatur °C)

Använd beräkningsprogrammet ROCKTEC för att beräkna U-värden och isoleringstjocklek för VVS isolering och få produktförslag installationen.

house, calculator, funds, state subsidy, germany