Vi tar tillbaka överbliven stenull och återvinner det till nya produkter

ROCKWOOL tar krafttag mot den stora mängden avfall som går till deponi inom byggbranschen. I samarbete med miljö- och återvinningsföretag tar vi tillbaka gammal och överbliven isolering från stora svenska byggprojekt.

ROCKWOOL stenull har unika egenskaper. Den behåller samma höga kvalitet och prestanda oavsett hur många gånger den återvinns och smälts ner för att bli till nya produkter. Genom att ta tillbaka stenull från byggarbetsplatser som köper ROCKWOOL utnyttjas dessa egenskaper på ett sätt som bidrar till konkreta skillnader för miljön.

Byggbranschen får allt strängare krav på avfallshantering och därför finns stor efterfrågan på cirkulära lösningar. Genom vårt återvinningsprogram möter vi marknaden genom att hjälpa större entreprenörer som köper ROCKWOOL att ta tillbaka isolering och få ner deponimängderna.

Ihop med miljö- och återvinningsföretag har vi tagit fram en process för hur vi i praktiken kan göra detta. Det handlar om att miljö- och återvinningsföretagen samlar in, sorterar, kontrollerar, administrerar och fraktar avfallet. När vi får tillbaka restmaterialet till våra fabriker smälts materialet ner och tillverkningsprocessen kan börja om.

Vi tar ansvar för en hållbar byggindustri. ROCKWOOL återvinningsprogram Rockcycle® bidrar till en mer cirkulär byggbransch.

Hur går det till?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Formuläret leder direkt till oss på ROCKWOOL och vi kommer sedan koppla ihop dig med Stena Recycling.
Oavsett vilket återvinningsföretag ni har i era projekt idag går det bra att använda Rockcycle, men vår huvudpartner är Stena Recycling.

Med huvudpartner menas att det är de som kommer säkerställa att logistiken och insamlingen ihop med befintlig återvinningsentreprenör på byggarbetsplatsen sker så effektivt som möjligt. De ansvarar också för transporten till vår fabrik.

Kontakta Stena Recycling

Vill du som återvinningsföretag eller entreprenör kontakta Stena Recycling direkt angående ett projekt för återvinning går det bra.

Björn Larsson
Alternativa Råvaror
STENA RECYCLING AB
bjorn.larsson@stenarecycling.se

Rockcycle - video thumbnail
Rockcycle thumbnail for recycling video
Eskilstuna, Logistiklager, Frode Laursen