Vägen till en klimattålig framtid

Vi omvandlar vulkanisk sten till stenull och våra produkter bidrar till att lösa många av samhällets största klimatutmaningar, skapar nya möjligheter att bygga säkrare, hälsosammare och mer robusta samhällen.

Stenull är ett mångsidigt material med flera fördelar som gör det idealiskt för användning inom byggnader, industrier, transport, odling och vattenhantering.

ROCKWOOL Group hållbarhetsrapport ger en helhetsbild av produkterna från ROCKWOOL och på vilket sätt de kan bidra till samhället. Hållbarhetsrapporten berättar även hur vi ökar vår positiva inverkan genom nya initiativ samtidigt som vi minskar negativ miljöpåverkan från våra verksamheter.

Sustainability Report 2023, cover
PDF
10.6 MB

Sustainability Report 2023

ROCKWOOL är noga med att vara transparenta och rapportera korrekt och pålitlig information. Varje år publicerar vi vår hållbarhetsrapport för att informera och kommunicera med våra intressenter.

Energieffektivitet i den byggda miljön innebär en trippelvinst – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
…meeting the needs of the world today without compromising the future of the planet…

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
1/1

Läs mer om ROCKWOOLs åtaganden