Produktöversikt

Passivt brandskydd

ROCKWOOL levererar brandsäkra lösningar som i händelse av brand fördröjer brandens spridning.

Se produkter
RockWorld imagery, Modern living, architecture, business