Produktöversikt

Passivt brandskydd

ROCKWOOL levererar brandsäkra lösningar som i händelse av brand fördröjer brandens spridning.

Se produkter
Behind the Facade / Bag Facaden, Papirtårnet, Conlit Fire Mat