Byggmaterial reagerar olika på höga temperaturer eller brandbelastningar. Detta gäller även isolering som kan värderas utifrån materialets reaktion på brand.

ROCKWOOL stenull erbjuder ett passivt brandskydd och tål över 1000°C utan att smälta. Bindemedlet i det yttersta skiktet försvinner vid temperaturer över 250°C, men fibrerna förblir intakta och skyddar det underliggande materialet mot ytterligare exponering av lågor och minskar därmed brandutvecklingen och spridningen.

Läs mer om brandsäkerhet