Spännvidd på trapetsplåt

Om underlaget består av profilerad stålplåt måste hänsyn tas till förhållandet mellan isoleringstjockleken och den fria spännvidden mellan profilernas toppar. Tabellen visar maximal spännvidd som är acceptabla vid nedläggning av underplattan.

trapetsplåt 1        trapetsplåt 2

Grundförutsättning är profiltoppen är minst 35 mm bred och att isoleringen alltid ligger tvärs plåtprofilriktningen.

Alla mått är i mm.

Hardrock Energy Fritt utlagt Skrav på topp
50 90 170
80 170 210
100 190 235
120 210 240
150 250 280
180 300 300
Underlag Energy Fritt utlagt Skrav på topp
50 80 140
60 80 170
80 80 235
Stålunderlag Energy Fritt utlagt Skrav på topp
50 80 170
60 80 210
80 120 260
Ljudunderlag Fritt utlagt Skrav på topp
50 140 235
Duo Energy Fritt utlagt Skrav på topp
30 110 170
Takboard Fritt utlagt Skrav på topp
20 110 140
30 110 170
40 135 210
50 170 235
Hardrock Takfall Fritt utlagt Skrav på topp
15-80* 80 170

* Observera att användningen av 5/20 och 5/15 kilar inte har samma hållfasthet och därför inte kan belastas innan resten av taket läggs.

Toprock Systemer på trapetsplåt

Våra tester visar att Toprock System kan läggas ut på profilerad plåt på samme sätt som Stålunderlag Energy eller Underlag Energy.

Detta under förutsättning att profiltoppen [A] är minst 80mm bred och att avståndet mellan profiltopparna inte överstiger värdena i tabellerna nedan.

trapetsplåt 3Toprock System Maximalt avstånd mellan profiltoppar [B]
230 165
250 211
280 211
310 211
360 211
430 211
Toprock CTF System Maximalt avstånd mellan profiltoppar [B]
CTF 1 165
CTF 2 211
CTF 3 211
CTF 4 211
CTF 5 211
CTF 6 211
250 211

Toprock Terrace på trapetsplåt

På grund av de höga punktbelastningarna från takterrasser kan Toprock Terrace System inte direkt läggas ut på trapetsformade plattor.

För att säkerställa att isoleringen inte deformeras rekommenderas därför att lägga ut 2 x 30mm Toprock Terrasstakplåt som första lager.