Det finns många vinster med att energirenovera en fastighet. Du sänker kostnaderna för värme och minskar energiförbrukningen för uppvärmningen, vilket är positivt för klimatet. Dessutom förbättrar du inomhusmiljön för de boende.

En stor del av dagens bostäder byggdes under de så kallade rekordåren 1965–1974. Var fjärde svensk bor i ett hus från den här perioden. Dessvärre är många av de bostäderna inte tillräckligt energieffektiva. De läcker stora mängder värme och gör därmed åt med onödigt mycket energi. Genom att energirenovera fastigheterna finns stor potential att sänka både kostnader och klimatavtryck. Några metoder är att tilläggsisolera väggar, tak samt rör och ventilationssytemen med stenullsisolering från ROCKWOOL så kan du minska energiläckaget. Andra egenskaper med stenull är obrännbart och ljudisolerande vilket skapar ökad trygghet och komfort inomhus.

Vilka fördelar innebär en energirenovering med stenull:

  • Minskad påverkan på klimatet
  • Lägre energiförbrukning
  • Ökad inomhuskomfort (varmt på vintern & svalt på sommaren)
  • Reducerar buller 
  • Fastigheten ökar i värde
  • Ökad brandsäkerhet
  • En hållbar renovering över tid

 

 

 

Renovation, multiunit house, skalmursskiva, Redair link, alphyddan

Allt du behöver veta

FAQ

1. Vilka fördelar finns med att energirenovera?
2. Vilka produkter från ROCKWOOL är vanliga vid energirenovering?
3. Vad är nära-noll-energi-byggnader?

Referensobjekt