Vad innebär en klimatdeklaration?

I praktiken innebär en klimatdeklaration en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker under byggskedet när nya byggnader uppförs. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. I en LCA (Livscykelanalys) benämns de stegen som A1-A5.

Uppgifterna ska sammanställas och skickas till Boverket.

En klimatdeklaration ger inte en heltäckande bild av en produkts klimatpåverkan. Hållbarhet över tid, brandmotstånd och möjlighet till återvinning är exempel på faktorer som inte redovisas i en klimatdeklaration.

 

Länkar

  1. Läs mer om EPD:er 
  2. Hållbarhet 
Thumbnail Climate declaration video

EPD:er för våra vanligaste produkter

FAQ

När träder lagen i kraft?
Vilka byggnader berörs?
Vem är ansvarig för att skicka in klimatdeklarationen?
Var hittar jag den data som behövs för att göra en klimatdeklaration?
Vilka delar av byggnaden omfattas?
;