Vad innebär en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker under byggskedet när nya byggnader uppförs. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. I en LCA (Livscykelanalys) benämns de stegen som A1-A5.

Uppgifterna ska sammanställas av Byggherren och skickas till Boverket.

Observera att en klimatdeklaration inte ger en heltäckande bild av en produkts klimatpåverkan. Hållbarhet över tid, brandmotstånd och möjlighet till återvinning är exempel på faktorer som inte redovisas i en klimatdeklaration.

Sedan januari 2021 finns lagkrav på att ta fram en klimatdeklaration, men det finns i dagsläget inga gränsvärden som byggnaden ska hålla sig inom. Förslaget är att införa gränsvärden år 2027, men Boverket har fått i uppdrag från regeringen att utreda om ett gränsvärde för klimatpåverkan för nya byggnader kan införas tidigare än 2027.

 

Tack vare skiftet till fossilfria bränslen har ROCKWOOL produkter halverat sitt klimatavtryck.

Produkter med ett lägre klimatavtryck

Tack vare vårt skifte till fossilfria energikällor vid de nordiska fabrikerna har våra produkter halverat sitt klimatavtryck.  Här kan du se minskningen för ROCKWOOL  Flexibatts 37. Klimatavtrycket finns dokumenterat i våra nya, tredjepartsverifierade EPD:er.

EPD/GWP A!-C4 avtryck Flexibatts 37 Sweden
Thumbnail Climate declaration video

FAQ

När träder lagen i kraft?
Vilka byggnader berörs?
Vem är ansvarig för att skicka in klimatdeklarationen?
Var hittar jag den data som behövs för att göra en klimatdeklaration?
Vilka delar av byggnaden omfattas?

Kontakta oss