CONLIT brandskydd  Passivt brandskydd är ett område där ROCKWOOL har varit ledande i många år. Våra produkter för passivt brandskydd är gjorda av obrännbar ROCKWOOL stenull som tål temperaturer över 1000°C.

Stenullens unika egenskaper mot brand säkerställer ett effektivt brandskydd, vilket fördröjer branden och förhindrar att brand och rök sprids.

Isoleringen skyddar byggnadens bärande konstruktion och kan begränsa byggnadens skador. Genom att skydda den bärande delen av byggnaden från brand är det möjligt att ge både byggnadens användare och räddningstjänsten värdefull tid vid en olycka.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter för passivt brandskydd där samtliga klassificeras i de högsta brandklasserna och har relevanta typgodkännande.

Vad ska du brandsäkra?

Varför är brandsäkerhet så viktigt?

Strukturellt brandskydd är en viktig aspekt av byggnadsplaneringen. Idag uppförs många byggnader både högre och närmare varandra och ibland byggs de dessutom i väldigt snabb takt, vilket kan leda till installationsfel och därmed öka risken för brand.

Bränder är kostsamt, både för individen och för samhället. En byggnad med bra brandskydd kan bidra till att begränsa brandens omfattning och dess skador, men framförallt kan brandskydd rädda liv.

En brand har också en direkt och indirekt negativ inverkan på miljön. Direkt i form av rök samt partiklar från eld och släckvatten. Indirekt genom den resursförbrukning som krävs för återuppbyggnad.

Oavsett om byggnaden är en nyproduktion eller renoveras, är det viktigt att använda icke-brännbara material som inte producerar farliga giftiga ångor. Materialen behöver effektivt skydda byggnaden genom att minska risken för brand och förhindra att den sprids.