Hur uppnår ROCKWOOL 70% minskning av CO2-utsläpp från och med 2021

Utsläpp av CO2 från ROCKWOOL Nordiska fabriker:
  1990 2020 2021
Tons CO2 181.000 139.000 51.000
Reduktion i %   23%  70%

(Inkluderar så kallade scope 1- og scope 2-utsläpp)

Bakgrund:

1990 släppte ROCKWOOLs nordiska fabriker ut ca. 181.000 ton CO2

(1990 är det internationella basåret för uppskattningar i minskning av växthusgaser i FN, EU och de nordiska länderna i allmänhet.)

Fram till den 1 januari 2020 har förbättringar av energieffektiviteten i produktionen, och delvis omvandling av energikällor, bidragit till en minskning av CO2 med 23%. Exempel på effektiviseringar är sammanslagning av mindre produktionslinjer, förbättringar och ökad isolering av ugnar och rör, utnyttjande av överskottsvärme med mera.

Omvandling av produktion till förnyelsebara energikällor under 2020 har inkluderat en övergång från kol och koks till naturgas i Danmark och implementering av storskalig elektrisk smältugn i Norge.

Med inköpet av lokala, gröna certifikat för både el (vattenkraft) och biogas (lokalt producerad och fri från odlade grödor) från och med den 1 januari 2021 innebär detta en total CO2-minskning på 70% (jämfört med 1990).