Låglutande tak

HardRock ElementBatts

ROCKWOOL HardRock ElementBatts är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produktens ena sida är markerad med ett streck som en anvisning om att produkten är hårdare på den sidan. Sidan med strecket är översida och ska vändas uppåt för att underlätta armeringen på isoleringen. Ett hårdare överskikt betyder bättre montage och armeringsstabilitet.

Back
Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Värmekonduktivitet λD = 35 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Tjocklekstolerans T4 EN 823
Tryckhållfasthet Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) kPa EN 826
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Genomsnittsdensitet Ca 63 kg/m³  
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)10-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  

 

Värmemotstånd EN 12667
mm 50 80 100 120 150
m²K/W 1,43 2,29 2,86 3,43 4,29
Övriga upplysningar

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

 

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Tillbaka
Värmekonduktivitet λD = 35 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Tjocklekstolerans T4 EN 823
Tryckhållfasthet Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) kPa EN 826
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Genomsnittsdensitet Ca 63 kg/m³  
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)10-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  

 

Tillbaka
mm 50 80 100 120 150
m²K/W 1,43 2,29 2,86 3,43 4,29
Tillbaka

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

 

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Sortiment

Artikelnummer Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) m²/Pall Antal/Pall Type Leveranstid
80893 50 1000 1200 57,6 48 Enheter på pall 5 dagar
79814 80 1000 1200 36 30 Enheter på pall 5 dagar
87677 100 1000 1200 28,8 24 Enheter på pall 5 dagar
87678 120 1000 1200 24 20 Enheter på pall 5 dagar
87680 150 1000 1200 19,2 16 Enheter på pall 5 dagar
87684 200 1000 1200 14,4 12 Enheter på pall 5 dagar

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

pdf
icon
Etikettinformation
Etikettinformation

pdf
icon
Leverantörens bruksanvisning
Leverantörens bruksanvisning

pdf
icon
Isolering av låglutande tak
Isolering av låglutande tak

pdf
Back